Последни новини

Колоквиум на ФМИ, 02.05.2019

На 2 май 2019 г. от 17:00 часа в Заседателната зала на ФМИ ще се проведе поредната сбирка на Колоквиума на ФМИ. Лекция ще изнеси д-р Apala Majumdar от Университета в Бат, Великобритания. 

Title:  Pattern Formation in Confined Nematic Liquid Crystals
Speaker: Dr Apala Majumdar (Reader in Applied Mathematics, University of Bath, United Kingdom)

Семинар по Оптимизация, 12.04.2019

На 12.04.2019г. (петък) от 14:15 ч. в зала 514 ще се проведе сбирка на Семинара по оптимизация.

Докладчик: Николай Буюклиев
Тема: Циклични коцикли в клас групоидни алгебри

Поканват се всички интересуващи се.

Семинар „Математическо моделиране”, 10.04.2019

На 10.04.2019 г., сряда, от 18:15 до 20 часа, в зала 501, ФМИ, Людмил Йовков, докторант в ИМТМ-БАН, ще  представи проблема:

Метод на изчислителния експеримент за изследване  процеса на кристализация на бинарни сплави.

Допълнително обучение по ЕАИ, спец. КН, 1 курс и двата потока, 01.04.2019

На 01.04.2019г. (понеделник) от 18:00 до 21:00 часа ще се проведе допълнително обучение по ЕАИ за специалност Компютърни науки,  първи курс.

Обучението ще е в зала 325 във ФМИ с лектор Ангел Димитриев.

Програма ЕОС

Условия и примерни решения на задачите, КС изпит по Математика II, 31.03.2019

На 31 март 2019 г. се проведе кандидатстудентският изпит по Мaтематика II от първа кандидатстудентска сесия, за прием в СУ "Св. Климент Охридски", 2019/2020 учебна година. Бе изтеглена изпитна Тема N:1.

Регионално лятно училище по приложна математика, 3 – 11.07.2019 г.

Лятното училище е предназначено за студенти последна година Бакалавър ; студенти първа и втора година Магистър ; докторанти. Ще се проведе от 3 – 11 юли, 2019 г. в Синая, Румъния

Теми : Стохастически и цифрови методи за процесите на фрагментиране и коагулация ; Многомащабни методи; Инверсни задачи.

Страници