Последни новини

Избор на група за студентите от ОКС ”Бакалавър”, специалност Информационни системи, 3-и курс

Има промяна в броя на административните групи за зимния семестър на учебната 2019/2020 г. Новото разпределение по групи ще стане чрез системата СУСИ, в рамките на кампанията за избираеми дисциплини.

Студентите от 1, 2 и 3 група запазват принадлежността си към тези групи и не е необходимо да правят нов избор.

Организационни сбирки на магистърските програми във връзка с предстоящата 2019/2020 уч. г. Обновена4!

Магистърска програмаРъководител на магистърска програмаОрганизационна сбирка
Алгебра, геометрия и топологияпроф. д-р Азнив Каспарян2 курс: 02.10., 15.00ч., ФМИ, каб.529
Био- и медицинска информатикапроф. д-р Евгений Кръстев

ОКС "Бакалавър" - кампания за избираеми дисциплини, зимен семестър 2019/2020

На 29.09.2019 г. в 00:00 ч. стартира кампанията за записване на избираеми дисциплини за зимен семестър, 2019/2020 за ОКС "Бакалавър".

1-и етап: 29.09.-14.10.2019
2-и етап: 15.-17.10.2019

Записването става в системата СУСИ. Достъпът е на адрес: https://susi.uni-sofia.bg с потребителското име и паролата от университетския акаунт.

СЛЕД КРАЯ НА КАМПАНИЯТА НЯМА ДА СЕ ПРИЕМАТ МОЛБИ ЗА ЗАПИСВАНЕ И ОТПИСВАНЕ!

Разписи на учебните занятия на ОКС "Бакалавър" - ИД и ОКС "Магистър", зимен семестър 2019/2020

На страница "Студенти"-> "Разпис" са публикувани разписите на учебните занятия на ОКС "Магистър" и на ОКС "Бакалавър" - избираеми дисциплини (ИД) за зимен семестър на 2019/2020 уч.г.

Информация за организационната сбирка на МП Биомедицинска информатика, 30.09.2019

На  30 септември 2019 г. (понеделник) от 17.30 часа  в зала 501 на Факултета по математика и информатика (ФМИ) на Софийския университет "Св. Кл. Охридски" (СУ), бул. "Джеймс Баучър" № 5, ще се състои организационната сбирка на всички студенти (вкл. и за студентите от платена форма обучение), приети в 1 и 2 курс на магистърската програма Биомедицинска информатика на ФМИ при СУ.

Кампания за преподавателска мобилност по програма Еразъм+, Програмни държави, 2019/2020

Стартира кампанията за преподавателска мобилност по програма Еразъм+, Програмни държави, 2019/2020 академична година.  За ФМИ се одобрени четири броя места  за преподавателска мобилност с цел преподаване.

Кандидатства се със заявление: мобилност с цел преподаване.

Документите за кандидатстване се подават:

Записване или потвърждаване на новоприетите магистри, зимен прием 2019/2020

Записването на новоприетите студенти се извършва въз основа на издадена от Ректора заповед за записване в магистърските програми към съответните специалности.

Кандидати, приети по първо желание, трябва да се запишат на този етап на класирането, без право да потвърждават участие във втори етап на класиране.

Първи етап на класиране, зимен прием в ОКС "Магистър", 2019/2020

Първият етап на  класиране (по входящ номер) за зимен прием в ОКС "Магистър" учебна 2019/2020 г. във ФМИ, съгласно заповеди на Ректора на СУ "Св. Климент Охридски"  може да видите тук.

Записване или потвърждаване на новоприетите магистри

Предстоящи Първи етап на класиране и записване на новоприетите студенти в ОКС "Магистър" на ФМИ, 2019/2020 уч. г.

Записването на новоприетите студенти се извършва въз основа на издадена от Ректора заповед за записване в магистърските програми към съответните специалности.

Информация за Първи етап на класиране на приетите кандидат-магистри, прием 2019  ще бъде обявена до 24.09.2019г. на сайта на ФМИ.

Кандидати, приети по първо желание, трябва да се запишат на този етап на класирането, без право да потвърждават участие във втори етап на класиране.

Страници