Последни новини

Отворени врати за магистърските програми във ФМИ, зимен прием 2019/2020,10.07.2019

Факултетът по математика и информатика (ФМИ) на СУ “Св. Климент Охридски” организира отворени врати за магистърските програми към Факултета на 10 юли 2019 г. (сряда) в сградата на ФМИ – гр. София, бул. “Джеймс Баучър” № 5.

Магистърските програми ще бъдат представени както следва:

Публична защита на дисертационен труд на Живко Петров, 29.07.2019

За придобиване на образователна и научна степен "доктор" в професионално направление 4.5 "Математика", докторска програма "Математически анализ".

Кандидат: Живко Петров

Тема: "Върху някои диофантови уравнения и неравенства"

Кога: 29 юли 2019 г., 14:00 ч.

Къде: Заседателна зала на Факултета по математика и информатика

VII Национален семинар по проблемите на образованието по Стохастика, 26-30.06.2019, Поморие

Днес 26.06.2019 г. започва VII Национален семинар по проблемите на образованието по Стохастика.  Семинарът се организира на всеки две години от Факултета по математика и информатика на Софийски университет „Св. Климент Охридски”. Тази година той ще се проведе от 26-ти до 30-ти юни 2019 в гр. Поморие.  На семинара се разглежда учебното съдържание по вероятности и статистика за изучаване в прогимназията и в средното училище, образованието по Стохастика във висшите училища и осъвременяването на обучението по европейските стандарти.

Условия и примерни решения на задачите, КС изпит по Математика II, 16.06.2019

На 16 юни 2019 г. се проведе кандидатстудентският изпит по Мaтематика Iот втора кандидатстудентска сесия, за прием в СУ "Св. Климент Охридски", 2019/2020 учебна година. Бе изтеглена изпитна Тема N:3.

Страници