Последни новини

Семинар по Оптимизация, 15.03.2019

На 15 март 2019г. (петък) от 14:15 ч. в зала 514 ще се проведе сбирка на Семинара по оптимизация.

Докладчик: Деян Джундреков
Тема: Bisequentiality and spaces of strictly decreasing functions on trees

Поканват се всички интересуващи се.

Семинар „Математическо моделиране”, 13.03.2019

На 13.03.2019, сряда, от 18:15 до 20 часа, в зала 501, ФМИ, маг. Александър Маразов ще представи проблема

Вероятностни методи за оптимизация

РезюмеЗа много оптимизационни проблеми точните методи или са твърде бавни,  или не могат да бъдат приложени. В такива случаи вероятностните модели могат да дадат достатъчно добро решение, макар и да не е точното. Подобни методи правят възможни на практика например Бейсовите изводи.

Кандидатстудентски курс по математика, 06.04.2019

От 6 април 2019 г. започва нов съботно-неделен кандидатстудентски курс. Занятията ще се провеждат в събота и неделя от 9.00 часа (по 6 учебни часа дневно). Курсът следва да приключи до 2 юни 2019 г.  преди втората кандидатстудентска изпитна сесия в СУ "Св. Кл. Охридски".

Конференция „Educate to Create: The Impact of AI on Higher Education”

Конференцията е организирана от Министерството на образованието и науката в сътрудничество с еврокомисар Мария Габриел и с подкрепата на Майкрософт България и ще се проведе на 29 март 2019 г.
Тя има за цел да разшири популярния дебат за изкуствения интелект, като включи и отговорната роля на висшите училища и по-конкретно взаимодействието между висшето образование и изкуствения интелект по отношение на уменията, но и цифровизацията на висшето образование като цяло.

Семинар по Оптимизация, 1.03.2019

На 1 март 2019г. (петък) от 14:15 ч. в зала 514 ще се проведе сбирка на Семинара по оптимизация.

Докладчик: Петър Рашков

Тема: Идентифицируемост на класове Хилберт-Шмитови оператори с времево-честотна структура

Поканват се всички интересуващи се.

Страници