Последни новини

Прием за ОКС "Магистър", записване на приетите на първо класиране магистри във ФМИ, учебна 2018/2019 г.

Записването на новоприетите студенти се извършва въз основа на издадена от Ректора на СУ "Св. Кл. Охридски" заповед за записване в магистърската програма към съответната специалност .

Кандидатите, приети по първо желание, трябва да се запишат на този етап на класирането, без право да потвърждават участие във втория етап.

Оценки от ДИ проведен на 10 и 11 септември 2018 г., спец. КН, 17.09.2018

Нанасянето на оценките от Държавен изпит на студентите от направление "Информатика и компютърни науки" - специалност "Компютърни науки" ще се състои в понеделник, 17.09.2018 г. от 13:30 часа в зала 325, ФМИ.  

Учебен отдел

Оценки от ДИ проведен на 10 и 11 септември 2018 г., спец. И, ИС и СИ

Нанасянето на оценките от Държавен изпит на студентите от направление "Информатика и компютърни науки" ще се състои на 14.09.2018 г. както следва:

  • за спец. Информатика - от 14.30 часа в зала 01, ФМИ;
  • за спец. Информационни системи - от 14.00 часа в зала 01, ФМИ;
  • за спец. Софтуерно инженерство - от 15.00 часа в зала 01, ФМИ.

Учебен отдел

Оценки от ДИ проведен на 10 и 11 септември 2018 г., спец. М, ПМ и Стат

Оценките от Държавен изпит, проведен на 10 и 11 септеври 2018 г. на студентите от ОКС "бакалавър", направление "Математика" - спец. Математика, Приложна математика и Статистика ще се нанасят на 12.09.2018 от 14 ч. в каб. 218, ФМИ.

Учебен отдел

ОКС "Бакалавър", откриване на учебна 2018/2019 г. във ФМИ, 1 октомври 2018

Заповядайте на тържественото откриване на новата 2018/2019 учебна година за ОКС "Бакалавър" във ФМИ.

Кога: 1 октомври 2018 г., 15:00 ч. 
Къде: пред сградата на ФМИ, в двора на факултета

 Програма (откриване на учебната година и раздаване студентските книжки на 1 курс)

Еразъм+ КД 107, преподавателска мобилност с партньорски страни, 2018/2020

Стартира кампанията за преподавателска мобилност по програма Еразъм+ КД107, Партньорски страни (страни извън ЕС), 2018/2020.  

Документите за кандидатстване - Заявление и Mотивационно писмо се подават:

В срок: 17.10.2018
Къде: каб. 203, ФМИ

За въпроси: Стефка Близнева, blizneva@fmi.uni-sofia.bg

Еразъм +, преподавателска мобилност, 2018/2019 уч. г.

Стартира кампанията за преподавателска мобилност по програма Еразъм+, Програмни държави, 2018/2019 уч.г.  За ФМИ се одобрени три броя места  за преподавателска мобилност с цел преподаване и преподавателска мобилност с цел обучение.

Кандидатства се със заявление: мобилност с цел преподаванемобилност с цел обучение.

Страници