Последни новини

Конкурс за наградата "Minerva Informatics Equality Award" за 2018 г.

Наградата "Minerva Informatics Equality Award"  се стартира през 2016 г. от Informatics Europe с цел да насърчава и подпомага кариерата на жените в областта на научните изследвания и образованието по информатика в европейските университети или изследователски лаборатории. Тя има тригодишен цикъл с различен акцент за всяка година. Фокусът на наградата "2018" ще бъде "Набиране и подпомагане на студентите - жени". Наградата е € 5000.

Семинар „Математическо моделиране”, 16.05.2018

На 16.05.2018, сряда, от 18:15 до 20 часа в зала 514 на ФМИ ще се проведе семинарът "Математическо моделиране". Павлин Гюров от Sirma Computer Vision Lab   ще постави интересни  проблеми в рамките на доклада:

Представяне на Sirma Computer Vision Lab

Резюме:

Публична защита на дисертационен труд на Ана Станева, 04.06.2018

За придобиване на образователна и научна степен "доктор" в професионално направление 4.5 Математика, докторска програма „Теория на вероятностите и математическа статистика”.

Кандидат: Ана Иванова Станева

Тема: “Статистически методи за оценка и анализ на многотипови разклоняващи се процеси”

Кога: 04 юни 2018 г., 13:30 ч.

Къде: Заседателна зала на Факултета по математика и информатика

Съвместен семинар "Математическо моделиране" и "Оптимизация", 09.05.2018

На 09.05.2018 г., сряда, от 18:15 до 20 часа в зала 514 ще се проведе съвместен семинар "Математическо моделиране" и "Оптимизация". Стефан Петров, Транметрикс,  ще представи проблема:

Модел за проектиране на транспортни мрежи.

Програма на престижния университет Станфорд, Калифорния, за обучение по иновации набира студенти в България, 09.05.2018

Талантливи български студенти с лидерски умения, креативност и предприемачески дух вече имат възможност да получат още знания и сертификат от един от най-престижните университети в света – Станфорд, Калифорния.

Страници