Последни новини

Отворени врати за магистърските програми във ФМИ, зимен прием 2018/2019 уч.г., 10.07.2018

Факултетът по математика и информатика (ФМИ) на СУ “Св. Климент Охридски” организира отворени врати за магистърските програми към Факултета на 10 юли 2018 г. (вторник) в сградата на ФМИ – гр. София, бул. “Джеймс Баучър” № 5.

Магистърските програми ще бъдат представени както следва:

Заявления за явяване на изпити от минали години, поправителна сесия, 2017/2018

Заявления за явяване на изпити от минали години за септемврийската (поправителна) изпитна сесия на уч. 2017/2018 г. (бакалаври и магистри - редовно и задочно обучение) ще се подават:

Кога: от 09.07.  до 07.08.2018 г.;

Къде: каб. 221, отдел „Студенти“ на ФМИ, 9:00 – 12:00 и 13:00 – 16:30 (в работни дни).

Организационна среща за провеждането на ДИ, спец. И, ИС, КН и СИ, 02.07.2018

На 02.07.2018г. от 17 часа  в зала 325 ще се проведе организационна среща за провеждането на ДИ за специалностите "Информатика", "Информационни системи", "Компютърни науки", "Софтуерно инженерство".

проф. Калоянова

Допълнително обучение по ЕАИ във връзка с държавния изпит, спец. КН, 07.07.2018

На 07.07.2018 (събота) от 10:00 часа ще се проведе допълнително обучение по ЕАИ във връзка с държавния изпит за специалност Компютърни науки. Обучението ще е в зала 325 във ФМИ с лектор Ангел Димитриев.

Програма ЕОС

Допълнително обучение по Математически анализ, подготовка за Държавен изпит, спец. ПМ и Стат, 22.06.2018

На 22 юни 2018 г. (петък) от 17 часа в зала 311 на ФМИ ще се проведе допълнително краткосрочно обучение по Математически анализ - подготовка за Държавен изпит  за студентите от специалности Приложна математика и Статистика. 

Лектор: Силви-Мария Гюрова.

Обучението се организира в рамките на програма ЕОС

Публична защита на дисертационен труд на Калоян Йовчев, 25.07.2018

За придобиване на образователна и научна степен "доктор" в професионално направление 4.6 „Информатика и компютърни науки”, докторска програма „Информационни технологии“.

Кандидат: Калоян Мариянов Йовчев

Тема: “Итеративно самообучение за управление на манипулационни роботи”

Кога: 25 юли 2018 г., 10:00 ч.

Къде: Заседателна зала на Факултета по математика и информатика

Информационна среща за Държавен изпит, спец. Приложна математика и Статистика, 4 курс, 19.06.2018

На 19 юни 2018 г. (вторник) от 10 часа в зала 210 на ФМИ ще се проведе Информационна среща за Държавен изпит за студентите от специалности Приложна математика и Статистика 4 курс. 

Срещата се организира в рамките на програма ЕОС

Колоквиум на ФМИ, 21.06.2018

На 21 юни 2018г. от 17:00 часа в Заседателната зала на ФМИ ще се проведе поредната сбирка на Колоквиума на ФМИ

Лекция на тема: 

"Personalized Medicine and Generated Effect Modifiers"

ще изнесе доц. д-р Ева ПетковаNew York University Langone Medical Center, New York, NY.

СДК „Новата учебна програма по информационни технологии за 9. клас – предизвикателства и възможности“, 20-22.07.2018

В периода 20-22 юли 2018 г. във Факултета по математика и информатика ще се проведе краткосрочна специализация за учители с право да преподават информационни технологии в 9. клас.
Заявки се приемат до 6 юли 2018 г.
Повече информация можете да намерите тук.

Страници