Последни новини

Служебни бележки

Служебните бележки от Турнира "проф. Борислав Боянов" и Националното състезание по компютърни мрежи могат да бъдат получени във ФМИ, стая 208, от 10 до 12 часа и от 14 до 16 часа.

Семинар по Математическа логика на 04.05.2017

На семинара по Математическа логика в четвъртък, на 04.05.2017 г. от 14:15 в заседателната зала на ФМИ  проф. Йанг Юе от Националния университет на Сингапур ще изнесе лекция на тема "A Computation Model on Real Numbers".

Заповядайте!

Катедра МЛП

Семинар „Математическо моделиране”, 29.04., събота, 15-17, зала 501, ФМИ

На 29.04., събота, от 15:15 до 17 часа в зала 501 ще се проведе семинарът «Математическо моделиране». 

1. Ивета Николова, магистър в МП «Изчислителна математика и математическо моделиране», ще представи проблема:

"Върху един модел на растеж на клетки, използващ схеми на реакция”

Допълнително обучение по ДИС 2

На 28.04.2017г. (петък) от 15:00 до 19:00 часа ще се проведе допълнително обучение по ДИС 2 за специалност КН, първи курс, втори поток.

Обучението ще е в зала 210 във ФХФ с лектор Силви-Мария Гюрова.

Конкурс за академични длъжности

Софийският университет "Св. Климент Охридски" (ФМИ) обявява конкурси за академични длъжности, както следва:

За  доценти по професионално направление:

4.5. Математика /Алгебра и приложения/ - един, за нуждите на катедра „Алгебра“;

1.3. Педагогика на обучението по математика и информатика /Методика на обучението по информатика/ - един, за нуждите на катедра „Обучение по математика и информатика“;

всичките със срок 2 месеца от обнародването в "Държавен вестник", бр. 31/18.04.2017 г.

Заявки за изпити от минали години

Заявки за изпити от минали години за лятна изпитна сесия на уч.2016/2017г./магистри и бакалаври/ ще се подават от 24.04.2017 до 19.05.2017г. включително в отдел Студенти, каб.221 на ФМИ

Логически мускетари - 30 години по-късно!

Софийски университет "Св. Кл. Охридски", издателство "Изток-Запад", Катедра "Математическа логика и приложенията й", Факултет по математика и информатика, секция "Алгебра и логика" към ИМИ-БАН, авторите на сборника "Сказки по логика" имат удоволствието да Ви поканят на юбилейното преиздание на сборника "Сказки по логика", изнесени през пролетта на 1987 в Софийския университет.

Допълнително обучение по Геометрия, специалност КН, първи курс, втори поток

На 23.04.2017 г. (неделя) от 16:00 часа ще се проведе допълнително обучение по Геометрия за специалност КН, първи курс, втори поток.

Обучението ще е в зала 101 във ФМИ с лектор Невяна Георгиева.

Съботно-неделен кандидатстудентски курс

От 22 април 2017 г. започва нов кандидатстудентски курс. Занятията ще се провеждат в събота и неделя от 9.00 часа по 6 учебни часа дневно. Записването е от 3 до 20 април 2017 г, с изключение на периода от 13 до 18 май включително (Великденска ваканция за СУ). Курсът следва да приключи в рамките на 7 седмици, преди втората кандидатстудентска изпитна сесия. 

Страници