Последни новини

Семинар "Динамични системи и теория на числата", 05.06.2018

Семинарът "Динамични системи и теория на числата" ще продължи работа на 5 юни 2018 (вторник) от 16:15 ч. в зала 210 на ФМИ с доклад на тема

Диференциални алгебри и техни обобщения

Лектор: Николай М. Николов

Поканват се студентите и преподавателите.

Допълнително обучение по Теория на вероятностите и математическа статистика, подготовка за Държавен изпит, спец. ПМ и Стат, 4 курс, 03.06.2018

На 3 юни 2018 г. (неделя) от 11 часа в зала 514 на ФМИ ще се проведе допълнително краткосрочно обучение по Теория на вероятностите и математическа статистика  за студентите от специалности Приложна математика и Статистика 4 курс за подготовка за Държавен изпит

Лектор: Николай Николов.

Обучението се организира в рамките на програма ЕОС.

Допълнително обучение по Висша алгебра, спец. Приложна математика, 1 курс, 04.06.2018

На 4 юни 2018 г. (понеделник) от 15 часа в зала 308 на ФМИ ще се проведе допълнително краткосрочно обучение  по Висша алгебра  за студентите от специалност Приложна математика 1 курс. 

Лектор: Владимира Суванджиева.

Обучението се организира в рамките на програма ЕОС.

Допълнително обучение по Увод в статистиката, спец. Статистика 1 курс, 03.06.2018

На 3 юни 2018 г. (неделя) от 16 часа в зала 514 на ФМИ ще се проведе допълнително краткосрочно обучение по Увод в статистиката  за студентите от специалност Статистика 1 курс. 

Лектор: Николай Николов.

Обучението се организира в рамките на програма ЕОС.

Допълнително обучение по Нелинейно оптимиране, спец. Приложна математика и Статистика, 3 курс, 01.06.2018

На 1 юни 2018 г. (петък) от 17 часа в зала 325 на ФМИ ще се проведе допълнително краткосрочно обучение по Нелинейно оптимиране  за студентите от специалности Приложна математика и Статистика 3 курс. 

Лектор: Силви-Мария Гюрова.

Обучението се организира в рамките на програма ЕОС

Преместване на занятия от зала 326 на 05, 06.06. 2018

Във връзка с провеждането на „Форум на кариерното развитие“ на 5 и 6 юни 2018 г. (вторник и сряда) предвидените занятия в зала 326 ще се проведат както следва:

05.06.2018:

МИ 1 к., ВА  – от 10 часа зала 603 ФХФ;
И 3 к., СЕП  – от 13 часа зала 01 ФМИ;
ИД РИКТ  –  от 15 часа зала 01 ФМИ.

06.06.2018:

Страници