Последни новини

Семинар по Оптимизация, 4 декември 2017

На 4 декември 2017 г. (понеделник) от 13:15 ч. в аудитория 514 на ФМИ ще се проведе сбирка на Семинара по оптимизация.

Докладчик: Мира Бивас
Тема: Transversality and intersection property (продължение)

Поканват се всички интересуващи се.

Европейски стипендии по проект "Студентски стипендии - фаза 1"

От 27 ноември 2017 г.  стартира кампанията за кандидатстване за зимния семестър на учебната 2017/2018 г. за стипендии за успех и за специални стипендии по проект BG05М2OP001-2.003-001 „Студентски стипендии – 1 фаза".

Подробна информация можете да намерите на интернет страницата на проекта

Състезание по математика, огледало на "Putnam", 3 декември 2017

На 03.12.2017 г. (неделя) от 10.00 часа в зала 500 на ФМИ ще се проведе за десети път огледало на състезанието по математика "Putnam". Последното се провежда за 78 път.
Също така, на 16.12.2017 г. (събота) ще се проведе и Междууниверситетското състезание по математика. Резултатите от двете състезания ще определят участниците в представителните отбори по математика на ФМИ.

Информационна среща по програма Еразъм+, 12 декември 2017

На 12 декември 2017 г. /вторник/ от 16:00 часа в зала 326 на ФМИ ще се проведе ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА по програма Еразъм + във връзка с предстоящата кампания за номиниране на заминаващи студенти от ФМИ за следващата учебна година 2018-2019 г. На срещата ще присъства доц. Мая Стоянова, зам. декан на ФМИ и Факултетен координатор на програма Еразъм+ за ФМИ.

Допълнително обучение по "Интелигентни системи" за СИ, 25.11.2017

На 25.11.2017 г. (събота) от 12:00 до 15:00 часа ще се проведе допълнително обучение по Интелигентни системи за специалност СИ, четвърти курс. Обучението ще е в зала 101 във ФМИ с лектор Борис Величков.

Допълнително обучение по Математически анализ за специалност ПМ на 25.11.2017

На 25 ноември 2017 г. (събота) от 9 часа в зала 02 на ФМИ ще се проведе допълнително краткосрочно обучение по Математически анализ  за студентите от специалност Приложна математика, втори курс. Лектор: Маргарита Николова

Лекциите по СПА за специалност СИ, трети курс

Лекциите по СПА с лектор проф. Г. Димитров ще се провеждат през месец декември 2017 г. и месец януари 2018 г. при следния график:

през месец декември 2017 г. - на 01 и 22 декември в зала А 207 ФзФ от 08.00 до 14.00 часа;
през месец януари 2018 г. - на 05 и 12 януари в зала А 207 ФзФ от 08.00 до 14.00 часа.

Учебен отдел

Купа на декана 2017

На 17.12.2017 г. от 930 до 1500 във зали 107, 306 и 309 на ФМИ ще се проведе традиционното състезание по програмиране „Турнир за купата на Декана“. Ще бъдат раздадени големи награди!

В състезанието могат да участват всички редовни студенти от бакалавърските програми на ФМИ.

Страници