Последни новини

Семинар „Топология’’, 10 октомври 2017

Семинарът „Топология" започва работата си с доклад на тема 
"Сходимост в топологични пространства: обобщени редици и филтри"  
Лектор: Боян Паунов 

Семинарът ще се проведе на 10 октомври 2017 г. (вторник) от 17:15 ч. в зала 210 на ФМИ.

Европейската награда за иновации Radar

Уважаеми колеги и приятели,

Един от проектите, с участие на учени от Центъра по Технологии на Информационното общество към ФМИ - RAGE (http://rageproject.eu/), е предложен от Европейската Комисия (ЕК) в списъка с потенциални кандидати за наградата European Innovation Radar Prize. Това е голямо признание не само за този проект, но и за ФМИ, и за СУ. 

Гласуването завършва на 15 Октомври 2017 г. 

Записване на новоприетите студенти в ОКС "Магистър" на ФМИ за учебна 2017/2018 г., 2-ро класиране

Записването на новоприетите студенти се извършва въз основа на издадена от Ректора заповед за записване в магистърската програма към съответната специалност при спазване на сроковете, посочени в чл. 26 и 27 от Правилника за прием на магистри в СУ.

Семинар по Оптимизация, 9 октомври 2017

На 9 октомври 2017 г. (понеделник) от 13:15 ч. в аудитория 514 на ФМИ ще се проведе сбирка на Семинара по Оптимизация.
Докладчик: Младен Вълков
Тема: Равномерни допирателни множества и множители на Лагранж
Поканват се всички интересуващи се.

Организационна сбирка за ИД: VRML (X3D), Основи на сигурността I, Основи на сигурността II, Въведение в Науката за данни, 11 октомври 2017

Организационната сбирка за дисциплините:

  •     VRML (X3D)
  •     Основи на сигурността I
  •     Основи на сигурността II
  •     Въведение в Науката за данни

ще се състои на 11 октомври 2017 г. от 17:00 в зала 323.

Организационна сбирка на МП "Информационни системи", 11 октомври 2017

Организационната сбирка на магистърска програма "Информационни системи" ще се състои на 11 октомври 2017 г. от 17:00 в зала 323 на ФМИ.

Ръководител на магистърската програма: проф. Владимир Димитров, cht@fmi.uni-sofia.bg

Първа лекция на ИД "Размити множества и приложения", 13 октомври 2017

ИД "Размити множества и приложения" с лектор доц. Олга Георгиева за МП  "Изкуствен интелект" и "Извличане на информация и откриване на знания" ще има първа лекция на 13.10.2017 /петък/ от 17.30 часа в бл.2 (Плиска), зала 303.

Страници