Последни новини

“А сега накъде?” след лятното докторантско училище BDSS’2018

В периода 8-15 юли 2018 г. в град Банкя, в хотел Банкя палас, се проведе Лятно докторантско училище на тема „Big Data Summer School“ (BDSS’2018), организирано от Факултета по математика и информатика и подкрепено от Докторантски център СУ „Св.

Оценки от ДИ проведен на 13 и 14 юли 2018 г., спец. М, ПМ и Стат

Оценките от Държавен изпит, проведен на 13 и 14 юли 2018 г. на студентите от ОКС "бакалавър", направление "Математика" - спец. Математика, Приложна математика и Статистика ще се нанасят на 16.07.2018 от 14 ч. в каб. 218, ФМИ.

Лятно докторантско училище: Big Data Summer School (BDSS’2018)

От 8 до 15 юли 2018 г. в гр. Банкя се провежда Лятно докторантско училище на тема „Big Data Summer School“, организирано от Факултета по математика и информатика и подкрепено от проект на Докторантския център СУ „Св. Климент Охридски“ № BG05M2OP001-2.009-0013, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Поправителна изпитна сесия, 2017/2018, ОКС "Бакалавър"

На страница "Студенти->Изпити" са публикувани:
поправителната изпитна сесия, 2017/2018 уч. г., задължителни  дисциплини на ОКС "Бакалавър" - редовно обучение и
поправителната изпитна сесия, 2017/2018 уч. г. на ОКС "Бакалавър" - задочно обучение.

Страници