Последни новини

Публична защита на дисертационен труд на Драгомир Алексов, 27.03.2018

За придобиване на образователна и научна степен "доктор" в професионално направление 4.5 "Математика", докторска програма "Изчислителна математика".

Кандидат: Драгомир Ивов Алексов

Тема: "Неравенства от тип на Марков в L2-норми при тегла на Гегенбауер"

Кога: 27 март 2018 г., 11:00 ч.

Къде: Заседателна зала на Факултета по математика и информатика

Обява за защитата

Семинар "Динамични системи и теория на числата", 20.03.2018

Семинарът "Динамични системи и теория на числата" ще продължи работа на 

20 март 2018 (вторник) от 16:15 ч. в зала 210 на ФМИ 

с   доклада на Марин Генов

„Формална холоморфност. Някои елементарни формални свойства на функции холоморфни над дадена крайно-мерна асоциативна комутативна (комплексна) алгебра".

Поканват се студентите и преподавателите.

Пролетна научна сесия на Факултета по математика и информатика, 31.03.2018

На 31 март 2018 г. (събота) ще се проведе традиционната Пролетна научна сесия на Факултета по математика и информатика. Тази година тя е посветена на  честванията по случай 130 – годишнината  на СУ „Св. Климент Охридски“ и е с наименование „Математиката и информатиката в Софийски университет – история, развитие и иновативни тенденции“. Пролетната научна сесия на ФМИ ще се проведе в следните секции:

Семинар „Математическо моделиране”, 14.03.2018

На 14.03.2018, сряда, от 18:15 до 20 часа в зала 514 ще се проведе семинарът "Математическо моделиране".

Ангел Иванов, Експерт и Ръководител проекти в MM Solutions AD, ще представи проблема:

Оптимизация на динамичното програмиране върху 2Д изображения с използване на пирамида от резолюции

План на представянето:

Среща с френския учен Седрик Вилани - носител на престижния „Fields Medal“ 2010, 16.03.2018

Българската академия на науките и Френският културен институт организират „Среща със Седрик Вилани“. Срещата - разговор ще се проведе на 16 март 2018 г. (петък) от 15 часа в Големия салон на БАН, ул. „15-ти ноември“ 1 и ще бъде на английски език.

Семинар "Динамични системи и теория на числата", 13.03.2018

Семинарът "Динамични системи и теория на числата" ще продължи работа на 

13 март  2018 (вторник) от 16:15 ч. в зала 210 на ФМИ 

с   доклад на Любомир Борисов 

Някои свойства и граници за броя на кодовите думи в произволен код при фиксирани дължина и минимално кодово разстояние 

Поканват се студентите и преподавателите.

Еразъм+ 2018/2019, Второ класиране

Второто класиране по програма Еразъм+, 2018/2019 за ФМИ ще се проведе в периода 8 - 12 март 2018 г. Кандидатства се през електронната платформа, която се намира на адрес: http://www.erasmus.uni-sofia.bg, бутон "Регистрирай се сега" на заглавната страница, като за достъп до системата студентът/докторантът вписва потребителското си име и парола от СУСИ. За второ класиране системата ще бъде отворена само за студентите на ФМИ на 8 март 2018 г.

Еразъм+ 2018/2019 уч. г., Първо класиране

Първо класиране, Еразъм+, 2018/2019

Класираните студенти от Първо класиране трябва да подпишат заявление, че ще заемат или няма да заемат мястото в срок до утре, 8 март 2018 г., 17 часа. Заявлението се подписва в каб. 203 на ФМИ, Стефка Близнева.

Конкурс за стипендия за обучение със съвместно финансиране

Обучението се финансира от Френския институт в България и Сосиете Женерал Експресбанк България и е за придобиване на  знания в областта на Data Science (Наука за данните) за прием във висше инженерно училище във Франция.

Предлагани условия

Страници