Последни новини

Семинар по Оптимизация, 09.03.2018

На 9 март 2018г. (петък) от 13:15 ч. в зала 501 ще се проведе сбирка на Семинара по оптимизация.

Докладчик: доц. Милен Иванов

Тема: Сюрективност в пространства на Фреше (продължение)

Поканват се всички интересуващи се.

Семинар „Математическо моделиране”, 07.03.2018

На 07.03.2018 г. сряда, от 18:15 до 20 часа в зала 514, ФМИ ще се проведе семинарът "Математическо моделиране".

Проф. Стефка Димова, ФМИ, СУ,  ще представи проблема:

Структури и вълни в нелинейна топлопроводна среда.

Конкурс за награда „Академик Борислав Боянов”, 2018

ФМИ обявява конкурс за наградата „Академик Борислав Боянов”. Наградата се присъжда на студент от ФМИ (ОКС „Бакалавър”, ОКС „Магистър“ или докторант) за показани високи резултати в обучението им по направление 4.5 „Математика” и научни постижения в областта на математиката.

Наградата се състои от грамота и парична сума в размер на 2000 лева.

Срок за подаване на документите: от 01.03.2018 г. до 02.04.2018 г.

Представяне на документите:

Академичният съвет прие промени в таксите за обучение в част от факултетите на СУ, 2018/2019 уч. г.

На заседание, проведено на 28 февруари 2018 г., Академичният съвет на  Софийски университет прие промени в годишните такси за обучение на студенти, докторанти и специализанти за някои специалности в част от факултетите на Софийския университет за учебната 2018/2019 г. 

Семинар по Оптимизация, 02.03.2018

На 2 март 2018г. (петък) от 13:00 ч. в ауд. 501 ще се проведе сбирка на Семинара по оптимизация.

Докладчик: доц. Милен Иванов

Тема: Сюрективност в пространства на Фреше

Поканват се всички интересуващи се.

Семинар „Математическо моделиране”, 28.02.2018

На 28.02.2018 г., сряда, от 18:15 до 20 часа в зала 514 на ФМИ ще се проведе семинарът "Математическо моделиране". 

Доц. д-р Петя Копринкова-Христова, ИИКТ–БАН,  ще представи проблема:

Математически основи на невробиологията 

Страници