Последни новини

Съвместен семинар на катедра ЧМА, ФМИ-СУ и секция “Математическо моделиране и числен анализ”, ИМИ-БАН, 13.09.2019

На 13.09.2019 г., петък, от 11 до 12 часа, в зала 403 на ИМИ-БАН., гл.ас. д-р Иван Христов от кат. Компютърна информатика, ФМИ и ст.н.с. д-р Зариф Шарипов от Лаборатория по информационни технологии, ОИЯИ, Дубна, Русия, ще изнесат следните доклади:

Изготвяне на дипломите на студенти от ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър" завършили през уч. 2018/2019г.

Студентите  придобили ОКС "Бакалавър" или ОКС "Магистър" през уч. 2018/2019г., желаещи да получат дипломите си на предстоящото тържествено връчване, е необходимо да донесат: 

  1. Снимка (формат за документ-паспортна снимка); 
  2. Бележка от библиотеката на ФМИ, че нямат невърнати книги.

 Срокът  за подаване на необходимите документи е до 01.10.2019 г. вкл. в отдел „Студенти“  на ФМИ, каб. 221.

Отдел "Студенти" на ФМИ

Записване за зимен семестър на 2019/2020 уч. г., ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър", 02.09.-26.09.2019, молби за прекъсване

  • Записването на студентите от  ОКС "Бакалавър" (редовно обучение, завършили 1, 2 и 3 курс) с не повече от три неположени изпита от 2018/2019 учебна година, ще става от 02.09.2019 г. до 26.09.2019 г. в отдел "Студенти", каб. 221.
  • Записването на студентите от  ОКС "Магистър" ( завършили 1 курс) ще става от 02.09.2019 г. до 26.09.2019 г. в  отдел "Студенти", каб. 221.

Конкурс за главен асистент във ФМИ, срок 16.10.2019

Софийският университет "Св. Кл. Охридски" (ФМИ) обявява конкурси за академични длъжности,  ДВ бр. 65/16.08.2019 г.

За главен асистент по професионално направление 4.5. Математика (Математически анализ) – един, за нуждите на катедра „Математически анализ“  във ФМИ,  със срок 2 месеца от публикуването на обявата.

Freshers’ Weekend 2019 във ФМИ, 27. - 29.09. 2019

За трета поредна година в историята на ФМИ и специално за първокурсниците, ще се проведе едно от най-свежите събития, наложили се в европейските университети - Freshers' Weekend, организирано от @fssfmi!

Плащане на семестриални такси чрез СУСИ – 2019/2020 уч. г., зимен семестър, 23.08. - 20.09.2019

Кампанията в СУСИ за плащане на семестриалните такси за зимен семестър на 2019/2020 учебна година ще бъде в интервала 23.08. - 20.09.2019 г. и ще бъде достъпна от студентския профил. При нея се използва системата за разплащане на ePay/EasyPay. При такова плащане отпада необходимостта от получаване на печат за платена такса в студентската книжка. Остава, обаче, необходимостта от записване в отдел "Студенти".

Страници