Последни новини

За изпити при проф. Е. Кръстев по време на ликвидационната сесия

Изпитите при проф. Е. Кръстев по дисциплините: "Приложно обектно-ориентирано програмиране 1", "Обектно-ориентирано програмиране с C# Net", "Обектно-ориентирано програмиране с Java" през ликвидационната сесия (15.09.2020) ще се проведат в зала 320 от 09.00 часа.

Sofia University to strengthen relationship with DeepMind through scholarship programme

Two DeepMind graduate scholarships for students wishing to pursue a master’s degree in Artificial Intelligence and Information Extraction and Knowledge Discovery at the Faculty of Mathematics and Informatics (FMI) of Sofia University will be made available for students in the academic year 2020/2021. These scholarships aim to attract talented Bulgarian students from groups that are currently underrepresented in AI, specifically those who identify as female or from a low-income background. 

Дипломи за випуск 2019/2020

За изготвяне на дипломите на бакалаври и магистри /за тези придобили ОКС бакалавър или магистър през уч.2019/2020г./, които желаят да им бъдат връчени  тържествено е необходимо:

  1. Снимка /формат за документ-паспортна снимка/ 
  2. Бележка от библиотеката на ФМИ, че нямат невърнати книги.

 Срокът  за подаване на необходимите документи е до 02.10.2020г. вкл. в отдел „Студенти“  на ФМИ, каб.221.

Отдел „Студенти“ на ФМИ

Записване за зимен семестър на 2020/2021 уч. г., ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър", 02.09.-25.09.2020, молби за прекъсване

Записването на студентите от  ОКС "бакалавър" (редовно обучение, завършили 1, 2 и 3 курс) с не повече от три неположени изпита от последната записана учебна година, ще става от 02.09.2020 г. до 25.09.2020 г. в отдел "Студенти", каб. 221.

Записването на студентите от  ОКС "магистър" (завършили 1 курс) ще става от 02.09.2020 г. до 25.09.2020 г. в отдел "Студенти", каб. 221.

Софийски университет „Св. Кл. Охридски“ осигури безплатни онлайн курсове в Coursera до 30.09.2020

С цел подобряване на възможностите за образование както на студентите, така и на преподавателите и служителите ни, Софийският университет „Св. Климент Охридски“ (СУ) стартира партньорство с Coursera – водеща световна онлайн платформа за обучение.
Новото ни партньорство дава достъп на всеки студент, преподавател и служител в СУ до онлайн курсове в Coursera, в допълнение към ресурсите предлагани за обучение в Университета.

Страници