Последни новини

Подаване на заявления за изпити от минали години, зимна сесия, 2018/2019 г.

Заявления за явяване на изпити от минали години за зимната  изпитна сесия на уч. 2018/2019 г. (бакалаври и магистри - редовно и задочно обучение) ще се подават :

Кога: от 12.11.2018 г.  до 21.12.2018 г.  9:00 – 12:00 и 13:00 – 16:30 (в работни дни)
Къде: каб. 221, отдел „Студенти“ на ФМИ 

ВАЖНО!
Заявления за изпити от минали години няма да се приемат след 21.12.2018г.

Семинар „Топология’’, 13.11. 2018

Семинарът „Топология’’ продължава работата си със следния доклад :

Критерии за непрекъснатост на изображения между топологични пространства.  

Лектор: Виктор Весков Борисов

Семинарът ще се проведе на 13 ноември 2018 (вторник) от 17:15 ч. в зала 308 на ФМИ.

Допълнително обучение по Линейна алгебра, спец. ПМ и Стат, 1 курс, 6.11.2018

На 6 ноември 2018 г. (вторник) от 17 часа в зала 404 на ФМИ ще се проведе допълнително краткосрочно обучение по Линейна алгебра  за студентите от специалности Приложна математика и Статистика 1 курс

Лектор: Теодор Вакарелски.

Програма ЕОС

Отлично представяне на отбора на СУ–ФМИ на първата "Ал Хорезми Международна Олимпиада по Математика за Студенти" (AKHIMO) в гр. Ургенч, Узбекистан, 2018

От 26 до 31 октомври 2018 г. в гр. Ургенч (Узбекистан) се проведе първата "Ал Хорезми Международна Олимпиада по Математика за Студенти" (AKHIMO) под патронажа на президента на Узбекистан г-н Шавкат Мирзийоев.

Нашият отбор беше посрещнат много радушно от домакините. 

В състезанието участваха 226 студенти от 58 университета от 20 страни. То беше открито от министъра на висшето и средното специално образование на Узбекистан г-н Ином Маджидов в спортния комплекс "Йошлик" в Ургенч.

Семинар "Динамични системи и теория на числата", 6.11.2018

Семинарът "Динамични системи и теория на числата" ще продължи работа на 6 ноември 2018 (вторник) от 17:15 ч. в зала 303 на ФМИ с доклад на тема

Теорема на Стоун-фон Нойман 
(продължение )
Лектор:  Илия Мардов

д-р Мира Бивас от ФМИ - лауреат на стипендията "За жените в науката" , 2018

На 31.10.2018 г.,  на официална церемония пред Аулата на Софийския университет "Св. Климент Охридски"  вицепрезидентът Илияна Йотова връчи награди по стипендиантската програма  "За жените в науката" за 2018 г.

Семинар по Oптимизация, 9.11.2018

На 9 ноември 2018г. (петък) от 14:15 ч. в зала 501 ще се проведе сбирка на Семинара по Oптимизация.

Докладчик: Маргарита Николова

Тема: Едно необходимо условие за локална управляемост за малко време

Поканват се всички интересуващи се.

Семинар "Топология", 6.11.2018

Семинарът „Топология’’ продължава работата си със следните доклади: 

  1. Пораждане на топология чрез оператор на Куратовски и оператор за вътрешност  
    Лектор: Александър Атанасов Осенов;

  2. Контур на множество. Гъсти, когъсти и никъде гъсти множества
    Лектор: Николай Кирилов Иванов.

Семинарът ще се проведе на 06 ноември 2018 (вторник) от 17:15 ч. в зала 308 на ФМИ.

Конкурс за асистент във ФМИ, срок 19.12.2018

Софийският университет "Св. Кл. Охридски" (ФМИ) обявява конкурс за академична длъжност, вестник „Сега“, бр.245 от 19.10.2018 г.

За асистент по професионално направление 

  • 1.3. Педагогика на обучението по … (Методика на обучението по математика и информатика) - един,

за нуждите на катедра „Обучение по математика и информатика“ във ФМИ със срок 2 месеца от публикуването на обявата.

Допълнително обучение по Алгебра 1, спец. КН 1 курс 1 поток, 17.11.2018

В събота на 17.11.2018 г.  от 12 часа в зала 02, ФМИ ще се проведе допълнително обучение за спец. Компютърни науки първи курс, първи поток във връзка с  предстоящото контролно по Алгебра 1 с лектор Георги Иванов.

Програма ЕОС

Страници