Последни новини

Семинар по Оптимизация, 15.04.2024

На 15 април 2024г. (понеделник) от 14:15 ч. в ауд. 303 на ФМИ ще се проведе сбирка на Семинара по оптимизация.

Докладчик: Христина Топалова
Тема: Simultaneous perturbed minimization of a convergent sequence of functions

Поканват се всички интересуващи се.

Университетът на Любляна, Словения, организира лятно училище "Mathematics in Ljubljana 2024", 1 - 5.07.2024 г.

Университетът на Любляна, Словения, организира лятно училище "Mathematics in Ljubljana 2024", което ще се проведе от 1 до 5 юли 2024 г. Лятната школа има за цел да представи най-съвременните изследвания в областта на математиката на студентите от бакалавърска и магистърска степен на обучение, което да им помогне при избора на тема за бъдещите им изследвания. Темите ще бъдат представени от водещи експерти в тези области, работещи в Любляна. Участието в лятното училище е безплатно и ще се проведе на английски език.

Презентация с дискусия на тема „Математически методи при управлението на риска и активите на БНБ“, 16.04.2024

На 16 април 2024 г. от 18:00 ч. в зала 325 на Факултета по математика и информатика на СУ “Св. Климент Охридски“ ще се състои презентация с дискусия на тема: „Математически методи при управлението на риска и активите на БНБ“.
От страна на Българската народна банка ще участват следните представители: Иво Хубанов – директор на дирекция „Анализ и контрол на риска“, Иван Минчев – началник-отдел „Анализ на риска“ и представители на дирекция „Управление на човешките ресурси“.

Заявяване на изпити от минали години за бакалаври и магистри през лятната изпитна сесия на учебната 2023/2024 г.

Заявяването на изпити от минали години за  лятната изпитна сесия на уч. 2023/2024 г. става по е-поща, след като бъде заплатена таксата за съответния брой неположени изпити от минали години от лятна изпитна сесия- (бакалаври и магистри - редовно и задочно обучение). Имейлите се изпращат на отдел Студенти, studenti@fmi.uni-sofia.bg или по специалности, както следва:

Условия, отговори и примерни решения на задачите, КС изпит по Математика, 07.04.2024

На 7 април 2024г.  се проведе кандидатстудентският изпит по Мaтематика от първа кандидатстудентска изпитна сесия, за прием в СУ "Св. Климент Охридски", 2024/2025 учебна година. Бе изтеглена изпитна Тема N:1.

 

Световен експерт в областта на изкуствения интелект ще изнесе лекция във ФМИ на 19.04.2024 г.

Д-р Майкъл Ву, един от водещите световни авторитети в областта на изкуствения интелект, машинното обучение, науката за данни и поведенческата икономика, ще изнесе лекция във Факултета по математика и информатика на СУ на 19 април 2024 г. от 10.00 ч. в зала 325.

Страници