Последни новини

Семинар "Динамични системи и теория на числата", 28.01.2020

Семинарът "Динамични системи и теория на числата" ще продължи работа на

 28 януари, 2020 (вторник) от 16:15 часа в зала 311 на ФМИ

 с доклада на Никола Станчев:
 "Хармонични спинори и формула на Лихнерович за свързаности с антисиметрична торзия".

 Поканват се студентите и преподавателите.

Национално състезание по елементарна математика „Проф. Борислав Боянов“, 2020

Факултетът по математика и информатика организира за петнадесети път Национален турнир по елементарна математика "Проф. Борислав Боянов" .
Турнирът се организира съвместно с математическите гимназии от страната. Това е стъпка към едно по-мащабно и тясно сътрудничество с елитните ни училища, откъдето идва преобладаващата част от студентите по математика и информатика.

Почина академик проф. дмн Благовест Сендов

Уважаеми колеги,
С болка съобщаваме, че на 19 януари 2020 г. ни напусна непрежалимият ни колега, учител и приятел академик Благовест Сендов.
Дълбок поклон пред паметта му!

Академик проф. дмн Благовест Христов Сендов
08.02.1932 - 19.01.2020

Семинар "Динамични системи и теория на числата", 21.01.2020

Семинарът "Динамични системи и теория на числата" ще продължи работа на  21 януари, 2020 (вторник) от 16:15 часа в зала 311 на ФМИ

 с доклада на Руслан Капелев

 Доказателство на теоремата за Жордановата крива. Част I.

Завърши випуск 2019 на Факултета по математика и информатика

На тържествена церемония състояла се на 15.01.2020 г. в Аулата на Софийски университет "Св. Климент Охридски",  272 бакалаври от Факултета по математика и информатика получиха дипломите си за завършено висше образование. Дванадесет от тях са с отличен успех.
По-късно през деня своите дипломи получиха и 125 абсолвенти, завършили магистърската си степен във факултета. От тях 19 са пълни отличници.

Изпит по ИД Стаж по информатика и по ИД Стаж по математика

Изпитът по ИД Стаж по информатика ще се проведе на 22.01.2020 (сряда) от 13 часа в 110 стая. Документи за отчитане на ИД Стаж ще се приемат в стая 203 на ФМИ в срок до 17 януари 2020 г. /петък/ вкл.

Във връзка с ИД Стаж по математика, документите за отчитане на стажа също ще се приемат в посочения срок, отново в стая 203 на ФМИ.

Програма на тържеството за връчване на дипломите, випуск 2019 на ФМИ, 15.01.2020

Уважаеми абсолвенти,

Официалното връчване на дипломите за завършена образователно квилификационна степен /бакалавър или  магистър/ на 15 януари 2020 г. /сряда/ в Аулата на СУ "Св. Климент Охридски" ще протече при следния график:

Бакалаври

Страници