Последни новини

СДК курс „Профилирана подготовка по Информатика – ООПП и Структури от данни и алгоритми“, 20.06. – 27.09.2020

Факултетът по математика и информатика, 
СУ „Св. Климент Охридски”
организира
4 месечен курс
за придобиване на допълнителна професионална квалификация
„Профилирана подготовка по Информатика – Обектно ориентирано проектиране и програмиране и Структури от данни и алгоритми“

Целева група: учители по информатика и информационни технологии

Семинар „Математическо моделиране”, 20.05.2020, дистанционно в приложението DISCORD

Семинарът се провежда дистанционнo, в приложението DISCORD. Всички магистри от МП ИМММ, записаните бакалаври за Семинара по приложна математика, както и редовните посетители на семинара от катедра ЧМА, са регистрирани в класа „ММ семинар“ в DISCORD. 
Колеги, желаещи да посетят някоя от сбирките на семинара, да съобщят това до 17 часа на вторника преди семинара на проф. Стефка Димова: dimova@fmi.uni-sofia.bg, за да им бъдат изпратени покани за включване в класа за съответната сбирка.

Отборите на ФМИ, СУ "Св. Кл. Охридски", завоюваха първо място на XXXII " "РЕПУБЛИКАНСКА СТУДЕНТСКА ОЛИМПИАДА ПО ПРОГРАМИРАНЕ"

 На 9 май 2020 г. (събота от 10 до 15ч). се проведе онлайн XXXII РЕПУБЛИКАНСКА СТУДЕНТСКА ОЛИМПИАДА ПО ПРОГРАМИРАНЕ (РСОП) / National Student Programming Contest, в която участваха 4 отбора на ФМИ (от общо 21 отбора от 9 университета, обучаващи в областите на компютърните науки). Класирането по отбори се намира  https://cos.aubg.edu/events/xxxii-rsop . Олимпиадата трябваше да се проведе в Благоевград с домакин Американски университет в България.

Семинар „Математическо моделиране”, 13.05.2020, дистанционно в приложението DISCORD

Семинарът се провежда дистанционнo, в приложението DISCORD. Всички магистри от МП ИМММ, записаните бакалаври за Семинара по приложна математика, както и редовните посетители на семинара от катедра ЧМА, са регистрирани в класа „ММ семинар“ в DISCORD. 
Колеги, желаещи да посетят някоя от сбирките на семинара, да съобщят това до 17 часа на вторника преди семинара на проф. Стефка Димова: dimova@fmi.uni-sofia.bg, за да им бъдат изпратени покани за включване в класа за съответната сбирка.

Ректорът на СУ „Св. Кл. Охридски“ удължава до 25.05.2020 г. срока на действие на заповеди № РД-19-124/8.03.2020 г. , № РД-19-139/13.03.2020 г. и № РД-19-140/18.03.2020 г.

На основание чл. 32, ал. 1, т.1 от ЗВО и заповед № РД-01-124 от 13.03.2020 г. на министъра на здравеопазването, с цел ограничаване на опасността от разпространение на COVID-19 (коронавирус) със заповед № РД-19-172 от 7 май 2020 г. ректорът на Софийския университет „Св.

Страници