Последни новини

Семинарът "Динамични системи и теория на числата", 5 ноември 2017

Семинарът "Динамични системи и теория на числата" ще продължи работа на 5 ноември 2017 г. (вторник) от 16:15 ч. в зала 305 на ФМИ с   доклад на Емил Хорозов 

Мултиортогонални аналози на класическите ортогонални полиноми, интегруеми системи и матрични модели II част

Конкурс за годишните награди на Алма Матер за 2016/2017 г.

Конкурсът се провежда  по повод патронния празник на Университета 25 ноември. Наградата се отпуска само на учащи се от редовна форма на обучение, записани за съответния семестър, но не по-късно от края на месеца, предхождащ месеца в който се провеждат държавният изпит или защитата на дипломната работа.

Срок за подаване на предложенията: 10.11.2017 г.

Обява за конкурса

Семинар „Топология’’, 7 ноември 2017

Семинарът „Топология’’ продължава работата си с доклад на тема "Граници на обратни спектри (втора част)"  
Лектор: Деян Джундреков 

Семинарът ще се проведе на 7 ноември 2017 (вторник) от 17:15 ч. в зала 210 на ФМИ.

Допълнително обучение по Алгебра I, специалност КН, първи курс, втори поток, 01.11.2017

На 01.11.2017 г. (сряда) от 10:00 до 14:00 часа ще се проведе допълнително обучение по Алгебра I за специалност КН, първи курс, втори поток.
Обучението ще е в зала 325 във ФМИ с лектор Владимира Суванджиева.

Студенти от ФМИ-СУ завоюваха пет златни, четири сребърни и пет бронзови медала в група А на CompMath2017

От 27.10.2017 до 29.10.2017 в гр. Варна се проведе VI Национална студентска олимпиада по компютърна математика „Академик Стефан Додунеков", CompMath 2017. Националната студентска олимпиада по компютърна математика е индивидуално състезание и в него участват студенти от бакалавърски или магистърски програми от всички университети в България. Участниците работят върху задачи от различни области на математиката, като използват компютър и система за компютърна алгебра по избор.

Увеличава се размерът на студентските стипендии за успех през учебната 2017/2018 година

По предложение на Студентския съвет и съгласувано с Комисията по стипендиите Ректорът на Софийския университет утвърди броя и размерите на стипендиите по успех за учебната 2017/2018 година. Предвижда се стипендии да бъдат изплащани на 2 200 студенти.

Страници