Последни новини

Конкурс по Програма Еразъм+ – мобилност с цел практика, академична 2020/2021

Отдел „Международно сътрудничество" на СУ "Св. Климент Охридски" откри новия конкурс по Програма Еразъм+ – мобилност с цел практика за академичната 2020/2021 г. Цялата необходима информация е публикувана на Еразъм+ сайта на СУ.

Краен срок за кандидатстване: 15 юни 2020 г., 17:00 ч.

Семинар „Математическо моделиране”, 29.04.2020, дистанционно в приложението DISCORD

Семинарът се провежда дистанционнo, в приложението DISCORD. Всички магистри от МП ИМММ, записаните бакалаври за Семинара по приложна математика, както и редовните посетители на семинара от катедра ЧМА, са регистрирани в класа „ММ семинар“ в DISCORD. 
Колеги, желаещи да посетят някоя от сбирките на семинара, да съобщят това до 17 часа на вторника преди семинара на проф. Стефка Димова: dimova@fmi.uni-sofia.bg, за да им бъдат изпратени покани за включване в класа за съответната сбирка.

Заявления за явяване на изпити от минали години, лятна сесия 2019/2020, по е-поща

Подаването на заявления за явяване на изпити от минали години за юнската  изпитна сесия на уч. 2019/2020 г. ще става онлайн, след като бъде заплатена таксата за съответния брой изпити, само от лятна изпитна сесия (бакалаври и магистри - редовно и задочно обучение). Имейлите  ще се изпращат на отдел Студенти -studenti@fmi.uni-sofia.bg

Семинар „Математическо моделиране”, 22.04.2020, дистанционно в приложението DISCORD

Семинарът се провежда дистанционнo, в приложението DISCORD. Всички магистри от МП ИМММ, записаните бакалаври за Семинара по приложна математика, както и редовните посетители на семинара от катедра ЧМА, са регистрирани в класа „ММ семинар“ в DISCORD. 
Колеги, желаещи да посетят някоя от сбирките на семинара, да съобщят това до 17 часа на вторника преди семинара на проф. Стефка Димова: dimova@fmi.uni-sofia.bg, за да им бъдат изпратени покани за включване в класа за съответната сбирка.

Паневропейски хакатон за разработване на иновативни решения за преодоляване на обществените предизвикателства, свързани с COVID-19

   Европейската комисия и държавите членки на ЕС отправят покана към иноватори, предприемачи и други заинтересовани лица в цяла Европа за участие в Паневропейски хакатон, който цели да разработи иновативни решения срещу коронавируса. Хакатонът ще се проведе на 24, 25 и 26 април 2020 г.

Семинар „Математическо моделиране”, 15.04.2020, дистанционно в приложението DISCORD

Семинарът се провежда дистанционнo, в приложението DISCORD. Всички магистри от МП ИМММ, записаните бакалаври за Семинара по приложна математика, както и редовните посетители на семинара от катедра ЧМА, са регистрирани в класа „ММ семинар“ в DISCORD. 
Колеги, желаещи да посетят някоя от сбирките на семинара, да съобщят това до 17 часа на вторника преди семинара на проф. Стефка Димова: dimova@fmi.uni-sofia.bg, за да им бъдат изпратени покани за включване в класа за съответната сбирка.

Успех на студенти от ФМИ и ФзФ в Третата отворена математическа олимпиада за студенти

В периода 22-23 март 2020 г. в гр. Ашхабад, Туркменистан се проведе "Трета отворена математическа олимпиада за студенти". Състезанието е индивидуално и отборно в две групи - математически специалности (A) и останали (B). Участниците бяха от 13 държави и от над 30 университета. Нашите студенти участваха задочно предвид обстоятелствата.

Олимпиада по ИТ за ученици, 2020

Уважаеми колеги,

През тази учебна година, заради обявената грипна ваканция и последвалото извънредно положение, в някои области на страната беше възпрепятствано провеждането на областния кръг на олимпиадата по информационни технологии (ИТ). За да може всички олимпиади да приключат на един и същ етап, в областите, където не е проведен областен кръг,  е необходимо в периода 13-15.04.2020 г. да се проведе защита на проектите на учениците в онлайн среда, като се избере платформа за видео връзка между учениците и членовете на областната комисия.

Семинар „Математическо моделиране”, 08.04.2020, дистанционно в приложението DISCORD

Семинарът се провежда дистанционнo, в приложението DISCORD. Всички магистри от МП ИМММ, записаните бакалаври за ИД "Семинар по приложна математика", както и редовните посетители на семинара от катедра ЧМА, са регистрирани в класа „ММ семинар“ в DISCORD. 
Колеги, желаещи да посетят някоя от сбирките на семинара, да съобщят това до 17 часа на вторника преди семинара на проф. Стефка Димова: dimova@fmi.uni-sofia.bg, за да им бъдат изпратени покани за включване в класа за съответната сбирка. 

Два от отборите по програмиране на СУ-ФМИ заеха първо място на онлайн "Пето междууниверситетско състезание по програмиране", 4.04.2020

Два от отборите по програмиране на Факултета по математика и информатика на Софийски университет "Св. Кл. Охридски" заеха първо място на проведеното на 4 април 2020 онлайн "Пето междууниверситетско състезание по програмиране", организирано от НБУ.

В крайното класиране СУ-ФМИ е на първо място.

Два от отборите на ФМИ решиха всички задачи и се класираха на първо място, с което  ФМИ-СУ "Св. Кл. Охридски" зае и първо място в крайната класация по университети.
Това са:

Страници