Последни новини

Семинар "Динамични системи и теория на числата", 4.02.2020

Семинарът "Динамични системи и теория на числата" ще продължи работа на

 4 февруари, 2020 (вторник) от 16:15 часа в зала 311 на ФМИ
 с втората част на доклада на Никола Станчев:
 "Хармонични спинори и формула на Лихнерович за свързаности с антисиметрична торзия"

 Поканват се студентите и преподавателите.

Хонорувани преподаватели, попълване на договори за летен семестър 2019/2020

В периода от 3 февруари до 10 февруари 2020 г. (включително), хоноруваните преподаватели, предложени от катедрите, трябва да попълнят договори за летния семестър на  2019/2020 учебна  година. Договорите ще бъдат попълвани в стая 209, ФМИ в следния ред:

Таблици с избираемите дисциплини за летен семестър 2019/2020, ОКС "Бакалавър"

Предстои  кампания за записване на избираеми дисциплини в система СУСИ за летен семестър на 2019/2020 уч.г. за ОКС "Бакалавър".  Тя ще стартира на 15 срещу 16 февруари 2020 г.
Публикувани са таблиците:

Семинар "Динамични системи и теория на числата", 28.01.2020

Семинарът "Динамични системи и теория на числата" ще продължи работа на

 28 януари, 2020 (вторник) от 16:15 часа в зала 311 на ФМИ

 с доклада на Никола Станчев:
 "Хармонични спинори и формула на Лихнерович за свързаности с антисиметрична торзия".

 Поканват се студентите и преподавателите.

Национално състезание по елементарна математика „Проф. Борислав Боянов“, 2020

Факултетът по математика и информатика организира за петнадесети път Национален турнир по елементарна математика "Проф. Борислав Боянов" .
Турнирът се организира съвместно с математическите гимназии от страната. Това е стъпка към едно по-мащабно и тясно сътрудничество с елитните ни училища, откъдето идва преобладаващата част от студентите по математика и информатика.

Страници