Последни новини

Втори етап на класиране, зимен прием в ОКС "Магистър", 2019/2020

Вторият етап на  класиране (по входящ номер) за зимен прием в ОКС "Магистър" учебна 2019/2020 г. във ФМИ, съгласно заповеди на Ректора на СУ "Св. Климент Охридски"  може да видите тук.

Записване на новоприетите магистри

VIII Национална студентска олимпиада по компютърна математика "акад. Стефан Додунеков"- CompMath 2019

От 8 до 10 ноември 2019 г. ще се проведе Осмата национална студентска олимпиада по компютърна математика „Академик Стефан Додунеков“ (НСОКМ, CompMath-2019). Домакин на олимпиадата е Факултетът по приложна математика и информатика (ФПМИ) на Технически университет - София. Всеки университет може да участва с отбор, включващ до 6-ма студенти в състезателна група и до трима преподаватели.

Конкурс за мобилност по Програма „Еразъм+“ с цел обучение в партниращи държави, летен семестър 2019/2020

СУ „Св. Климент Охридски“ обявява конкурс за мобилност по Програма „Еразъм+“ с цел обучение в партниращи държави (Албания, Бразилия, Грузия, Израел, Мароко, Мексико, Русия, Сърбия, Украйна и Япония). Допустими кандидати са студенти и докторанти от Софийския университет, които желаят да се обучават в университет-партньор през летния семестър на 2019/20 година.

Избор на група за студентите от ОКС ”Бакалавър”, специалност Информатика, 2-и курс

Има промяна в броя на административните групи за зимния семестър на учебната 2019/2020 г. Новото разпределение по групи ще стане чрез системата СУСИ, в рамките на кампанията за избираеми дисциплини.

Студентите от 1, 2, 3 и 4 група запазват принадлежността си към тези групи и не е необходимо да правят нов избор.

Избор на група за студентите от ОКС ”Бакалавър”, специалност Софтуерно инженерство, 3-и курс

Има промяна в броя на административните групи за зимния семестър на учебната 2019/2020 г. Новото разпределение по групи ще стане чрез системата СУСИ, в рамките на кампанията за избираеми дисциплини.

Студентите от 1, 2, 3, 4 и 5 група запазват принадлежността си към тези групи и не е необходимо да правят нов избор.

Избор на група за студентите от ОКС ”Бакалавър”, специалност Компютърни науки, 3-и курс, първи и втори поток

Има промяна в броя на административните групи за зимния семестър на учебната 2019/2020 г. Новото разпределение по групи ще стане чрез системата СУСИ, в рамките на кампанията за избираеми дисциплини.

Студентите от 1, 2 и 3 група (първи поток) запазват принадлежността си към тези групи и не е необходимо да правят нов избор.

Избор на група за студентите от ОКС ”Бакалавър”, специалност Информатика, 3-и курс

Има промяна в броя на административните групи за зимния семестър на учебната 2019/2020 г. Новото разпределение по групи ще стане чрез системата СУСИ, в рамките на кампанията за избираеми дисциплини.

Студентите от 1, 2 и 3 група запазват принадлежността си към тези групи и не е необходимо да правят нов избор.

Избор на група за студентите от ОКС ”Бакалавър”, специалност Информационни системи, 3-и курс

Има промяна в броя на административните групи за зимния семестър на учебната 2019/2020 г. Новото разпределение по групи ще стане чрез системата СУСИ, в рамките на кампанията за избираеми дисциплини.

Студентите от 1, 2 и 3 група запазват принадлежността си към тези групи и не е необходимо да правят нов избор.

Страници