Последни новини

Резултати от държавен изпит проведен на 10 и 11-ти септември 2019 г.

Здравейте, колеги.

Работите от държавния изпит за ОКС бакалавър, който се проведе на 10 и 11-ти септември 2019 г., вече са оценени. Резултатите са публикувани в системата Moodle. Всеки от явилите се на изпита студенти може да види оценката си в своя профил:

https://learn.fmi.uni-sofia.bg/course/view.php?id=5604

Договори на хоноруваните преподаватели за зимен семестър 2019/2020, 12-20.09.2019

В периода от 12 септември до 20 септември 2019 г. (включително), хоноруваните преподаватели, предложени от катедрите, трябва да попълнят договори за зимния семестър на  2019/2020 учебна  година. Договорите ще бъдат попълвани в стая 209, ФМИ в следния ред:

Съвместен семинар на катедра ЧМА, ФМИ-СУ и секция “Математическо моделиране и числен анализ”, ИМИ-БАН, 13.09.2019

На 13.09.2019 г., петък, от 11 до 12 часа, в зала 403 на ИМИ-БАН., гл.ас. д-р Иван Христов от кат. Компютърна информатика, ФМИ и ст.н.с. д-р Зариф Шарипов от Лаборатория по информационни технологии, ОИЯИ, Дубна, Русия, ще изнесат следните доклади:

Изготвяне на дипломите на студенти от ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър" завършили през уч. 2018/2019г.

Студентите  придобили ОКС "Бакалавър" или ОКС "Магистър" през уч. 2018/2019г., желаещи да получат дипломите си на предстоящото тържествено връчване, е необходимо да донесат: 

  1. Снимка (формат за документ-паспортна снимка); 
  2. Бележка от библиотеката на ФМИ, че нямат невърнати книги.

 Срокът  за подаване на необходимите документи е до 01.10.2019 г. вкл. в отдел „Студенти“  на ФМИ, каб. 221.

Отдел "Студенти" на ФМИ

Записване за зимен семестър на 2019/2020 уч. г., ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър", 02.09.-26.09.2019, молби за прекъсване

  • Записването на студентите от  ОКС "Бакалавър" (редовно обучение, завършили 1, 2 и 3 курс) с не повече от три неположени изпита от 2018/2019 учебна година, ще става от 02.09.2019 г. до 26.09.2019 г. в отдел "Студенти", каб. 221.
  • Записването на студентите от  ОКС "Магистър" ( завършили 1 курс) ще става от 02.09.2019 г. до 26.09.2019 г. в  отдел "Студенти", каб. 221.

Страници