Последни новини

Семинар по Оптимизация, 26.10.2020

На 26 октомври 2020г. (понеделник) от 15:15 ч. в зала 526 ще се проведе сбирка на Семинара по оптимизация.

Докладчик: Маргарита Николова
Тема: A sufficient condition for small-time local controllability of a polynomial control system

Поканват се всички интересуващи се.

Правила за поведение при съмнение за COVID-19 в СУ „Св. Кл. Охридски“ - предмет на заповед № РД-19-456/16.10.2020 на Ректора

Ректорът на СУ „Св. Климент Охридски“ издаде Заповед № РД-19-456/16.10.2020 отнасяща се до правила за поведение в случай на съмнение за COVID-19 при преподаватели, служители и студенти на  СУ „Св. Климент Охридски“.

Хакатон FMICodes, 23.-25.10.2020

От 23 до 25 октомври 2020 г. ще се проведе хакатонът FMICodes, организиран от Факултетен студентски съвет при ФМИ. Участието е отворено за студенти от целия университет и е напълно безплатно. Тази година темата е “Code for the Planet”. Броят на участниците е ограничен, така че регистрацията не трябва да се оставя за последния момент.  

Защита на дипломни работи на МП „Електронен бизнес“ и „Електронен бизнес и електронно управление“ , 29.10.2020

За дипломанти в магистърски програми „Електронен бизнес“ и „Електронен бизнес и електронно управление“
Дипломна защита: 29 октомври 2020 г., 9 часа, Заседателна зала на ФМИ

До 19.10.2020 г. дипломантите, заявени за  участие в защитата, трябва да подготвят и предадат следните документи:

Кампания за преподавателска мобилност по програма Еразъм+, Програмни държави, 2020/2021

Стартира кампанията за преподавателска мобилност по програма Еразъм+, Програмни държави, 2020/2021 академична година. За ФМИ се одобрени четири броя места за преподавателска мобилност с цел преподаванеКандидатства се със заявление за мобилност с цел преподаване. Документите за кандидатстване се подават в срок до 16.11.2020 г. в каб. 203, ФМИ.

Допълнения в "Ръководство за ПФОЗИЕС във ФМИ"

Направени са следните допълнения и обновления в "Ръководство за ПФОЗИЕС във ФМИ":

  • от стр. 15 до стр. 28 - "Ръчна настройка на камера";
  • стр. 59 и стр. 60 - редактирани и  допълнени с бърз бутон към "Ръчна настройка на камера";
  • i-бутон на всички страници (без заглавната) - за контакт с екипа на ЛИО.

Страници