Последни новини

Публична защита на дисертационен труд на Живко Петров, 29.07.2019

За придобиване на образователна и научна степен "доктор" в професионално направление 4.5 "Математика", докторска програма "Математически анализ".

Кандидат: Живко Петров

Тема: "Върху някои диофантови уравнения и неравенства"

Кога: 29 юли 2019 г., 14:00 ч.

Къде: Заседателна зала на Факултета по математика и информатика

VII Национален семинар по проблемите на образованието по Стохастика, 26-30.06.2019, Поморие

Днес 26.06.2019 г. започва VII Национален семинар по проблемите на образованието по Стохастика.  Семинарът се организира на всеки две години от Факултета по математика и информатика на Софийски университет „Св. Климент Охридски”. Тази година той ще се проведе от 26-ти до 30-ти юни 2019 в гр. Поморие.  На семинара се разглежда учебното съдържание по вероятности и статистика за изучаване в прогимназията и в средното училище, образованието по Стохастика във висшите училища и осъвременяването на обучението по европейските стандарти.

Условия и примерни решения на задачите, КС изпит по Математика II, 16.06.2019

На 16 юни 2019 г. се проведе кандидатстудентският изпит по Мaтематика Iот втора кандидатстудентска сесия, за прием в СУ "Св. Климент Охридски", 2019/2020 учебна година. Бе изтеглена изпитна Тема N:3.

Допълнително обучение по БД, спец. ИС, 4 к., подготовка за ДИ, 12.06.2019

На 12.06.2019 от 9 часа  в зала 02  ще се проведе допълнително обучение по БД за 4-ти  курс, специалност "Информационни системи" за подготовка за ДИ.

Лектор: проф. Владимир Димитров

Обучението се организира в рамките на програма ЕОС.

Условия, отговори и примерни решения на задачите, КС изпит по Математика I, 09.06.2019

На 9 юни 2019 г. се проведе кандидатстудентският изпит по Мaтематика I от втора кандидатстудентска сесия, за прием в СУ "Св. Климент Охридски", 2019/2020 учебна година. Бе изтеглена изпитна Тема N:1.

Семинар "Динамични системи и теория на числата" , 11.06.2019

Семинарът "Динамични системи и теория на числата" ще продължи работа на 11 юни 2019 (вторник) от 16:15 ч. в зала 305 на ФМИ със следния доклад:

Върху един резултат на М. Хенриксен и М. Джерисън 
Лектор: Деян Джундреков

Поканват се студентите и преподавателите.

Изпит по ИД "Стаж по математика" и ИД "Стаж по информатика"

Студентите от ОКС "Бакалавър", които успешно са завършили към момента стажа си по математика и по информатика във връзка с ИД "Стаж по математика" и ИД "Стаж по информатика", трябва да представят документите от стажантската си програма в стая 203, Кариерен център до 12 юни 2019 г. вкл. /сряда/.

Страници