Последни новини

График за ограничаване присъствието на служителите от ФМИ за периода 09.03.2020 г. – 15.03.2020 г.

Във връзка със Заповед № РД-19-124/8.03.2020г. на Ректора на СУ "Св. Климент Охридски" е изготвен следният график за ограничено присъствие на служителите от ФМИ за периода 09.03.2020 г. – 15.03.2020 г.

Заповед на Ректора на СУ с цел ограничаване на опасността от разпространение на COVID-19 (коронавирус)

Моля да се запознаете и съобразите със заповед № РД-19-124/8.03.2020 г. на Ректора на Софийския университет „Свети Климент Охридски“, издадена на основание чл. 32, ал. 1, т. 1 от ЗВО и заповед № РД-01-114 от 05.03.2020 г. на министъра на здравеопазването, с цел ограничаване на опасността от разпространение на COVID-19 (коронавирус).

Деканат

Семинар „Математическо моделиране”, 04.03.2020

На 04.03.2020, сряда, от 17:15 до 19 часа, в зала 501, ФМИ,  Васил Пашов, магистър в МП ИМММ, ще представи проблема, върху който е работил в Седмицата по моделиране на ЕКМИ, 2019 г.:

Моделиране въздействието на земетресения върху сгради

Организационна сбирка на студентите одобрени за обучение в Модул "Учител по математика", 5.03.2020

Във връзка с организация и стартиране на обучението в Модул "Учител по математика", всички кандидати, чиито молби са одобрени от деканското ръководство, се канят на организационна сбирка.

Срещата ще се проведе на 5 март 2020 г. (четвъртък) от 12:00 часа в зала 403.

Конкурс по НП "Млади учени и постдокторанти"

Факултетът по математика и информатика на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ обявява конкурс за подбор на млади учени и постдокторанти, които да бъдат финансирани през 2020 г. по програмата на МОН „Млади учени и постдокторанти“ със средства, отпуснати на факултета със заповед на Ректора на СУ, в две категории: млади учени и постдокторанти.

Семинар по оптимизация, 28.02.2020

На 28 февруари 2020г. (петък) от 14:15 ч. в зала 501 ще се проведе сбирка на Семинара по оптимизация.

Докладчик: Стоян Апостолов
Тема: Тангенциални характеризации на регулярност и трансверзалност

Поканват се всички интересуващи се.

Първи кръг на Национално състезание по елементарна математика „Проф. Борислав Боянов“, 2020 провеждане в гр. София

Първият кръг на състезанието обявен за 23.02.2020 г. за гр. София, започва в 09:00 ч. и участниците следва да заемат местата си в зала 325 в сградата на Факултета по математика и информатика до 08:45 ч.

От организаторите на състезанието

Страници