Последни новини

Семинар „Математическо моделиране”, 24.04.2019

На 24.04.2019, сряда, от 18:15 до 20 часа, в зала 501, ФМИ, доц. д-р Емилия Бажлекова и доц. д-р Иван Бажлеков от ИМИ БАН, ще представят проблема:

"Моделиране с използване на уравнения от дробен ред на образуването и разпространението на биологични повърхностно активни вещества".

Публична защита на дисертационен труд на Николай Червенов, 15.05.2019

За придобиване на образователна и научна степен "доктор" в професионално направление 4.5 Математика докторска програма „Математическо моделиране и приложение на математиката в икономиката“.

Кандидат: Николай Костов Червенов

Тема: “Копули в Соболеви пространства и приложения”

Кога: 15 май 2019 г., 14:00 ч.

Къде: Заседателна зала на Факултета по математика и информатика

Деканът на ФМИ поздрави победителите в 15-то национално състезание по компютърни мрежи

На 13 и 14 април 2019 г. в София се проведе петнадесетото издание на Националното състезание по компютърни мрежи за ученици. Близо 80 гимназисти от цялата страна се събраха във Факултета по математика и информатика на СУ и премериха сили в два кръга – теоретичен тест за всички ученици и практически казус със софтуерен симулатор във виртуална компютърна мрежа. Състезанието се организира от Министерството на образованието и науката, Факултета по математика и информатика (ФМИ) към Софийския университет и Cisco академията към СУ-ФМИ.

Студенти от ФМИ разработват платформа за споделено паркиране

На 14 април 2019 г., от 19:00 часа в предаването "Младите иноватори" по БНТ2 бе показано как студенти от Факултета по математика и информатика към Софийски университет "Св. Климент Охридски" разработват платформа за споделено паркиране, която може да реши проблема с недостига на паркоместа в центъра на София.

Видео от предаването "Младите иноватори" излъчено на 14.04.2019 по БНТ2.

Колоквиум на ФМИ, 02.05.2019

На 2 май 2019 г. от 17:00 часа в Заседателната зала на ФМИ ще се проведе поредната сбирка на Колоквиума на ФМИ. Лекция ще изнеси д-р Apala Majumdar от Университета в Бат, Великобритания. 

Title:  Pattern Formation in Confined Nematic Liquid Crystals
Speaker: Dr Apala Majumdar (Reader in Applied Mathematics, University of Bath, United Kingdom)

Семинар по Оптимизация, 12.04.2019

На 12.04.2019г. (петък) от 14:15 ч. в зала 514 ще се проведе сбирка на Семинара по оптимизация.

Докладчик: Николай Буюклиев
Тема: Циклични коцикли в клас групоидни алгебри

Поканват се всички интересуващи се.

Семинар „Математическо моделиране”, 10.04.2019

На 10.04.2019 г., сряда, от 18:15 до 20 часа, в зала 501, ФМИ, Людмил Йовков, докторант в ИМТМ-БАН, ще  представи проблема:

Метод на изчислителния експеримент за изследване  процеса на кристализация на бинарни сплави.

Страници