Последни новини

Семинар "Динамични системи и теория на числата", 25.02.2020

 Семинарът "Динамични системи и теория на числата" ще продължи работа на

 25 февруари 2020 (вторник) от 16:15 часа в зала 325 на ФМИ
 с доклада на Иван Христов:
 "Изчисляване на достоверни траектории за хаотичните атрактори на Рьослер и Лоренц".

 Поканват се студентите и преподавателите.

Среща с Експертната група по процедура за програмна акредитация на професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, 25.02.2020

Във връзка с посещение на Експертната група във Факултета по математика и информатика към СУ „Св. Климент Охридски“ по процедура за програмна акредитация на професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, на 25.02.2020 г. (вторник), в сградата на Факултета по химия и фармация - Заседателна зала, от 15:30 до 16:30 ще се проведе среща със СТУДЕНТИ и ДОКТОРАНТИ, обучаващи се в професионалното направление.

Каним всички желаещи да вземат участие в срещата.

Срещи с Експертната група по процедура за програмна акредитация на професионално направление 4.5. Математика, 25.02.2020

Във връзка с посещение на Експертната група във Факултета по математика и информатика към СУ „Св. Климент Охридски“ по процедура за програмна акредитация на професионално направление 4.5. Математика, на 25.02.2020 г. (вторник), в Заседателната зала на ФМИ (206) ще се проведат следните срещи:

10:30-11:00 – Среща/свободен прием на Експертната група за ПРЕПОДАВАТЕЛИ, СЛУЖИТЕЛИ, СТУДЕНТИ и ДОКТОРАНТИ

13:30-14:30 –Среща със СТУДЕНТИ и ДОКТОРАНТИ, обучаващи се в професионалното направление

Семинар "Динамични системи и теория на числата", 18.02.2020

Семинарът "Динамични системи и теория на числата" ще продължи работа на

 18 февруари 2020 (вторник) от 16:15 часа в зала 210 на ФМИ

 с доклада на Калоян Ангелов:
 "Доказателство на теоремата за Жордановата крива - втора част".

 Ще бъдат обсъдени и следващи доклади.

 Поканват се студентите и преподавателите.

Разпределение за преддипломен педагогически стаж на студентите от спец. МИ, 4. курс, 18.02.2020

Разпределението за преддипломен педагогически стаж по математика и по информатика и ИТ на студентите от специалност Математика и информатика, 4. курс, редовно обучение, ще се състои на 18.02.2020 г. (вторник) от 10:00 ч. в Заседателната зала на ФМИ.

Всички студенти трябва да носят справка за удовлетворяване на условията за допускане до стаж, издадена от отдел "Студенти".

Първо занятие на избираемата дисциплина "Биостатистика", 17.02.2020

Първото занятие на курса по Биостатистика ще се проведе на 17 февруари (понеделник) 2020 от 11 часа в зала 320. Моля всички, които проявяват интерес към курса, да заповядат.

гл.ас. д-р Деница Григорова

Организационна среща за магистърска програма БМИ във връзка с летния семестър, 2019/2020

На 17 февруари (понеделник) 2020 г. от 17.00 часа в зала 501 ще се състои откриване на летния семестър от академичната 2019/2020 година за магистърска програма БиоМедицинска информатика (БМИ). На срещата ще се  уточни графикът и мястото за провеждане на часовете, а също ще бъде предоставена актуална информация за провеждане на стажове  и защити на дипломни работи. Присъствието на студентите от първи и втори курс на магистърската програма БМИ  е силно препоръчително.

Страници