Последни новини

Конкурс за главен асистент във ФМИ, срок 16.10.2019

Софийският университет "Св. Кл. Охридски" (ФМИ) обявява конкурси за академични длъжности,  ДВ бр. 65/16.08.2019 г.

За главен асистент по професионално направление 4.5. Математика (Математически анализ) – един, за нуждите на катедра „Математически анализ“  във ФМИ,  със срок 2 месеца от публикуването на обявата.

Freshers’ Weekend 2019 във ФМИ, 27. - 29.09. 2019

За трета поредна година в историята на ФМИ и специално за първокурсниците, ще се проведе едно от най-свежите събития, наложили се в европейските университети - Freshers' Weekend, организирано от @fssfmi!

Плащане на семестриални такси чрез СУСИ – 2019/2020 уч. г., зимен семестър, 23.08. - 20.09.2019

Кампанията в СУСИ за плащане на семестриалните такси за зимен семестър на 2019/2020 учебна година ще бъде в интервала 23.08. - 20.09.2019 г. и ще бъде достъпна от студентския профил. При нея се използва системата за разплащане на ePay/EasyPay. При такова плащане отпада необходимостта от получаване на печат за платена такса в студентската книжка. Остава, обаче, необходимостта от записване в отдел "Студенти".

Отворени врати за магистърските програми във ФМИ, зимен прием 2019/2020, 9.09.2019

Факултетът по математика и информатика (ФМИ) на СУ “Св. Климент Охридски” организира отворени врати за магистърските програми към Факултета на 9 септември 2019 г. (понеделник) в сградата на ФМИ – гр. София, бул. “Джеймс Баучър” № 5.

Магистърските програми ще бъдат представени както следва:

Доклад на Деница Григорова - пост-докторант в Университета Бокони, 2.09.2019

На 2.09.2019 г. (понеделник) от 16:30 ч. в Заседателната зала на ФМИ Деница Григорова, пост-докторант в Университета Бокони, Милано, Италия, ще изнесе доклад на тема: 

 Analysis of time to breast cancer detection in women invited to a breast cancer screening program.

Допълнителен конкурс за студентска мобилност по програма Еразъм+, летен семестър на 2019/2020 уч.г.

СУ „Св. Климент Охридски“ обявява допълнителен конкурс за селекция на кандидати за мобилност с цел обучение по Програма „Еразъм+“ през летния семестър на академичната 2019/2020 година.
Предлаганите възможности за осъществяване на мобилността, в зависимост от факултета, в който се обучавате, указанията за кандидатстване и необходимите документи може да намерите на адрес: https://erasmus.uni-sofia.bg/site/su/blog/2019/07/26/

Ликвидационна сесия 2018/2019, 17.09.2019

Студентите, които не са се явили на поправителната сесия на учебната 2018/2019 г. поради дублираща се дата и час, могат да се явят на изпит на 17.09.2019 г. от 09.00 часа. На тази дата катедрите ще изпитват по всички четени от тях дисциплини в  следните зали

Страници