Последни новини

Организационна сбирка на МП Технологии за обучение по математика и информатика, 15.10.2020

На 15 октомври (четвъртък) 2020 г. от 18.00 часа в 229 ауд. ще се състои организационна сбирка на Магистърска програма Технологии за обучение по математика и информатика (ТОМИ) -  I и II курс, редовно и задочно обучение. Ще бъде обсъден разписът на учебните занятия и изборът на избираеми дисциплини.

Ръководител на магистърската програма: доц. Таня Тонова

Втори етап на класиране, зимен прием в ОКС "Магистър", 2020/2021

Вторият етап на  класиране (по входящ номер) за зимен прием в ОКС "Магистър" учебна 2020/2021г. във ФМИ, съгласно заповеди на Ректора на СУ "Св. Климент Охридски"  може да видите тук.

Записване на новоприетите магистри

Записване на новоприетите на второ класиране магистри, зимен прием 2020/2021

Записването на новоприетите студенти се извършва въз основа на издадена от Ректора заповед за записване в магистърските програми към съответните специалности, която се очаква на 8 октомври 2020 г. след 14 часа. На сайта на ФМИ ще бъдат публикувани само входящите номера на приетите студенти.

Записването на приетите студенти ще бъде  от 9, 12 и 13.10.2020 г.  във ФМИ – отдел „Студенти“, стая 220 (приемно време:  9:30 – 12:00  и  13:00 – 16:00 ч.).

Два кандидатстудентски курса по математика с начло 24 и 25 октомври 2020

От 24 октомври 2020 г. започва кандидатстудентски курс. Занятията се провеждат само в събота от 9.00 часа (по 5 учебни часа дневно). Курсът следва да приключи в рамките на 16 седмици. Записването е в периода 8-22 октомври 2020 г.

От 25 октомври 2020 г. започва кандидатстудентски курс. Занятията се провеждат само в неделя от 9.00 часа (по 5 учебни часа дневно). Курсът следва да приключи в рамките на 16 седмици. Записването е в периода 8-22 октомври 2020 г.

Ръководство за преподаватели - организиране на учебния процес с камера и Bluetooth слушалки при форма на обучение(ПФОЗИЕС) във ФМИ

Ръководството за провеждане на Присъствена форма на обучение в зала с излъчване в електронна среда (ПФОЗИЕС) във ФМИ с камера и Bluetooth слушалки може да прочетете тук.

Конкурс за награда "Проф. дмн Иван Сосков", 2020

ФМИ обявява конкурс за ежегодната награда на името на проф. дмн  Иван Сосков за изследователски и научни постижения, в областта на математическата логика и компютърните науки, на изявен студент от ФМИ (бакалавър, магистър, докторант). Наградата се присъжда с цел да бъде стимулирана изследователската дейност на студентите и се състои от грамота и парична сума в размер на 2000 лв.

Страници