Последни новини

Семинар „Математическо моделиране”, 24.06.2020, дистанционно в приложението DISCORD

Семинарът се провежда дистанционнo, в приложението DISCORD. Всички магистри от МП ИМММ, записаните бакалаври за Семинара по приложна математика, както и редовните посетители на семинара от катедра ЧМА, са регистрирани в класа „ММ семинар“ в DISCORD. Колеги, желаещи да посетят някоя от сбирките на семинара, да съобщят това до 17 часа на вторника преди семинара на проф. Стефка Димова: dimova@fmi.uni-sofia.bg, за да им бъдат изпратени покани за включване в класа за съответната сбирка.

Условия и примерни решения на задачите, КС изпит по Математика II, 21.06.2020

На 21 юни 2020г. се проведе кандидатстудентският изпит по Мaтематика II  за прием в СУ "Св. Климент Охридски", 2020/2021 учебна година. Бе изтеглена изпитна Тема N:3.

За студентите записали ИД "Философия и логика"

Предлагам на студентите по "Философия и логика" да се свържат с мен на адреса ми vlsot@math.bas.bg, за да решим как ще действаме. Деканът дава възможност за консултации и аз отново ще ви чакам в понеделника, 22 юни 2020, от 16:15 в аудитория 514. Друга възможност са реферати теми след договаряне. Подробности по пощата.

Владимир Сотиров

Семинар „Математическо моделиране”, 17.06.2020, дистанционно в приложението DISCORD

Семинарът се провежда дистанционнo, в приложението DISCORD. Всички магистри от МП ИМММ, записаните бакалаври за Семинара по приложна математика, както и редовните посетители на семинара от катедра ЧМА, са регистрирани в класа „ММ семинар“ в DISCORD. Колеги, желаещи да посетят някоя от сбирките на семинара, да съобщят това до 17 часа на вторника преди семинара на проф. Стефка Димова: dimova@fmi.uni-sofia.bg, за да им бъдат изпратени покани за включване в класа за съответната сбирка.

Разрешени от Ректора на СУ присъствени учебни дейности във ФМИ до края на м. юни 2020

Във връзка с ректорска заповед № РД19-214/12.06.2020 г. и мерките за ограничаване на опасността от разпространение на COVID-19,  проф. Герджиков разреши  планирани до началото на м. юли 2020 г. учебни дейности и мероприятия. Част от тях::

XLIX Пролетна конференция на СМБ, от 1 до 4 септември 2020

По решение на Управителния съвет на СМБ и след проведено допитване до членовете, отложената 49. Пролетна конференция на СМБ ще се проведе от 1 до 4 септември 2020 г. в хотел "Самоков", Боровец.

Страница на конференцията от сайта на ФМИ

Публикувани са резултатите от I кръг на Националното състезание по елеметарна математика "проф. Б. Боянов" за 2020, оценки за кандидатстване

Публикувани са резултатите от Първи кръг на Националното състезание по елеметарна математика "проф. Б. Боянов"  за 2020. Деканският съвет на ФМИ реши, по изключение поради възникналата ситуация с Ковид 19, участниците в първия кръг на състезанието, които са 12 клас и имат поне 30 точки да получат оценка за кандидатстване.

За студентите записали ИД "Логика и математика", присъствена лекция

Деканатът дава възможност за провеждане на присъствени лекции след 15 юни. Затова предлагам да се срещнем в часа на лекциите по "Логика и математика", понеделник, 15.06.2020 в 16:15. Пригответе се евентуално за 4 часа. Носете си маски!

Владимир Сотиров

Семинар „Математическо моделиране”, 10.06.2020, дистанционно в приложението DISCORD

Семинарът се провежда дистанционнo, в приложението DISCORD. Всички магистри от МП ИМММ, записаните бакалаври за Семинара по приложна математика, както и редовните посетители на семинара от катедра ЧМА, са регистрирани в класа „ММ семинар“ в DISCORD. 
Колеги, желаещи да посетят някоя от сбирките на семинара, да съобщят това до 17 часа на вторника преди семинара на проф. Стефка Димова: dimova@fmi.uni-sofia.bg, за да им бъдат изпратени покани за включване в класа за съответната сбирка.

Страници