Последни новини

Допълнително обучение по ЕАИ, спец. КН, 1 курс и двата потока, 01.04.2019

На 01.04.2019г. (понеделник) от 18:00 до 21:00 часа ще се проведе допълнително обучение по ЕАИ за специалност Компютърни науки,  първи курс.

Обучението ще е в зала 325 във ФМИ с лектор Ангел Димитриев.

Програма ЕОС

Условия и примерни решения на задачите, КС изпит по Математика II, 31.03.2019

На 31 март 2019 г. се проведе кандидатстудентският изпит по Мaтематика II от първа кандидатстудентска сесия, за прием в СУ "Св. Климент Охридски", 2019/2020 учебна година. Бе изтеглена изпитна Тема N:1.

Регионално лятно училище по приложна математика, 3 – 11.07.2019 г.

Лятното училище е предназначено за студенти последна година Бакалавър ; студенти първа и втора година Магистър ; докторанти. Ще се проведе от 3 – 11 юли, 2019 г. в Синая, Румъния

Теми : Стохастически и цифрови методи за процесите на фрагментиране и коагулация ; Многомащабни методи; Инверсни задачи.

Семинар "Динамични системи и теория на числата" , 2.04.2019

Семинарът "Динамични системи и теория на числата" ще продължи работа на 2 април 2019 (вторник) от 16:15 ч. в зала 305 на ФМИ със следните доклади:

  1. Някои диофантови уравнения с ограничения 
    Лектор: Живко Петров

  2. Върху броя на целите числа m < B от вида x^2 + y^2 + z^2 - xyz
    Лектор: Владимир Митанкин

Поканват се студентите и преподавателите. 

Конкурс за главен асистент във ФМИ, срок 26.05.2019

Софийският университет "Св. Кл. Охридски" (ФМИ) обявява конкурси за академични длъжности,  ДВ бр. 25/26.03.2019 г.

За главен асистент по професионално направление 4.5. Математика (Изследване на операциите) - един, за нуждите на катедра "Вероятности, операционни изследвания и статистика"  във ФМИ,  със срок 2 месеца от публикуването на обявата.

ФМИ обявява конкурс за наградата „Академик Борислав Боянов”, 2019

За поредна година ФМИ обявява конкурс за наградата „Академик Борислав Боянов”. Наградата се присъжда на студент от ФМИ (ОКС „Бакалавър”, ОКС „Магистър“ или докторант) за показани високи резултати в обучението им по направление 4.5 „Математика” и научни постижения в областта на математиката.

Наградата се състои от грамота и парична сума в размер на 2000 лева.

Срок за подаване на документите: 17.04.2019 г.

Резултати от II кръг на Национален турнир по елементарна математика "проф. Борислав Боянов", 2019

Публикувани са резултатите от II-ри кръг на Национален турнир по елементарна математика "проф. Борислав Боянов" 2019 проведен на 17.03.2019 г. Можете да ги видите на страницата на турнира.

Страници