Последни новини

Допълнително обучение по СДП, спец. КН, 2 курс, 1 поток, 04.02.2018

На 04 февруари 2018 (неделя) от 10:00 часа ще се проведе допълнително обучение по СДП, за специалност Компютърни науки, втори курс, първи поток. 
Обучението ще е в зала 326 във ФМИ с лектор Петър Скорчелиев.

Програма ЕОС

Записване за летен семестър на 2017/2018 уч. г., ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър", редовно, 29.01.-23.02.2018

Срокът за записване на студентите от ФМИ (ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър", редовна форма на обучение) за летния семестър на 2017/2018 учебна година е от 29.01.2018г. до 23.02.2018г., включително. За записването е необходимо:

I. Плащане  на семестриална такса.  Може да се извърши по един от следните начини:

Допълнително обучение по УП, спец. КН, 1 курс, 2 поток, 29.01.2018

На 29 януари 2018г. (понеделник) от 19:00 часа ще се проведе допълнително обучение по УП за специалност Компютърни науки, първи курс, втори поток.
Обучението ще е в зала 325 във ФМИ с лектор Тодор Димов.

Програма ЕОС

Допълнителни обучения, подготовка за изпита по "Числен анализ", спец. КН, 3 курс, 01. и 08.02.2018

С цел по-добра подготовка за изпита по "Числен анализ" на студентите от спец. "Компютърни науки", трети курс, ще бъдат проведени допълнителни обучения на следните дати:

Публична защита на дисертационен труд на доц. д-р Надя Златева, 02.02.2018

За присъждане на научна степен „доктор на науките” в професионално направление 4.5 Математика.
Тема: “Вариационен анализ: методи и приложения”
Кога: 2 февруари 2018 г., 14:00 ч.
Къде: Заседателна зала на ФМИ

Процедури за придобиване на научна степен

Публична защита на дисертационен труд на проф. д-р Надежда Рибарска, 30.01.2018

За присъждане на научна степен „доктор на науките” в професионално направление 4.5 Математика.
Тема: “Фрагментируемост и функционално-аналитичен подход към необходими условия за оптималност”
Кога: 30 януари 2018 г., 13:00 ч.
Къде: Заседателна зала на ФМИ

Процедури за придобиване на научна степен

Кандидатстудентски курс по математика с начало 13.01.2018, провеждане на 20. и 21.01.2018

Кандидатстудентският курс по математика, с начало 13 януари 2018 г., ще се проведе на 20 и 21 януари 2018 г. в същите зали, в които се проведе на 13 и 14 януари 2018 г., за сътветната група, а именно:

Страници