Последни новини

Хакатон FMI{Codes} от 15-17 декември 2017

От 15 до 17 декември 2017 г. ще се проведе хакатонът FMICodes, организиран от Факултетен студентски съвет при ФМИ.

Участието е отворено за студенти от цялата страна и е напълно безплатно. Тази година темата е “Code for Sofia”. Участниците могат да избират своето поле за изява - иновации, образование, култура, екология, достъпност, транспорт, качество на живот.

Заявки за изпити на ОКС "Бакалавър" през зимната сесия на 2017/2018

На вниманието на студентите от ОКС „Бакалавър“

Напомняме, че  до 24.11.2017 г. студентите трябва да съгласуват с преподавателите си и да направят предложения за дати и зали за изпитите по всички задължителни дисциплини за зимната изпитна сесия (22.01.2018 - 16.02.2018 г.). Предложенията се попълват от студентите в заявка по образец, която се получава в стая 209.

Семинар на тема "Обработка на изображения от експерименти в молекулярната биология"

На 21.11.2017 г. (вторник) от 16:00 до 19:00 часа в зала 02 на ФМИ ще се състои семинарна сбирка на тема:
"Обработка на изображения от експерименти в молекулярната биология".

Колеги от Института по молекулярна биология към БАН ще представят на специалисти и студенти от ФМИ интересни практически задачи.

Допълнително обучение по ДИС I, спец. КН, първи курс, втори поток, 25.11.2017

На 25.11.2017 г. (събота) от 13:00 до 17:00 часа ще се проведе допълнително обучение по ДИС I за специалност КН, първи курс, втори поток. 
Обучението ще е в зала 325 във ФМИ с лектор Силви-Мария Гюрова.

Семинар „Топология’’, 21 ноември 2017

Семинарът „Топология’’ продължава работата си с доклад на тема 
"Аксиоми за отделимост (втора част)"  
Лектор: Марин Геновски  

Семинарът ще се проведе на 21 ноември 2017 г. (вторник) от 17:15 ч. в зала 210 на ФМИ.

Семинар "Динамични системи и теория на числата", 14 ноември 2017

Семинарът "Динамични системи и теория на числата" ще продължи работа на 14 ноември 2017 г. (вторник) от 16:15 ч. в зала 305 на ФМИ с доклад на Емил Хорозов 

Мултиортогонални аналози на класическите ортогонални полиноми, интегруеми системи и матрични модели III част

Заявки за зимната изпитна сесия 2017/2018 за ОКС "Бакалавър"

За студентите от 1, 2, 3 и 4-ти курс от ОКС “Бакалавър”

Зимната изпитна сесия е в периода  22.01.2018 - 16.02.2018 г.

От 06.11.2017 г. до 24.11.2017 г. студентите трябва да съгласуват с преподавателите си и да направят предложения за дати и зали за изпитите по всички задължителни дисциплини. Предложенията се попълват от студентите в заявка по образец, която се получава в стая 209.

Семинар по Оптимизация, 13 ноември 2017

Семинарът по Оптимизация, обявен за 13 ноември 2017 г., се отлага за 20 ноември 2017 г. (понеделник) от 13:15 ч. в аудитория 514 на ФМИ.
Докладчик: Мира Бивас
Тема: Transversality and intersection property

Поканват се всички интересуващи се.

Семинар "Топология", 14 ноември 2017

Семинарът „Топология’’ продължава работата си с доклад на тема "Аксиоми за отделимост"  
Лектор: Марин Геновски  

Семинарът ще се проведе на 14 ноември 2017 г. (вторник) от 17:15 ч. в зала 210 на ФМИ.

Страници