Последни новини

Семинар по Оптимизация, 13 ноември 2017

На 13 ноември 2017г. (понеделник) от 13:15 ч. в ауд. 514 на ФМИ ще се проведе сбирка на Семинара по Оптимизация.
Тема: Transversality and intersection property
Докладчик: Мира Бивас

Поканват се всички интересуващи се.

Семинарът "Динамични системи и теория на числата", 5 ноември 2017

Семинарът "Динамични системи и теория на числата" ще продължи работа на 5 ноември 2017 г. (вторник) от 16:15 ч. в зала 305 на ФМИ с   доклад на Емил Хорозов 

Мултиортогонални аналози на класическите ортогонални полиноми, интегруеми системи и матрични модели II част

Конкурс за годишните награди на Алма Матер за 2016/2017 г.

Конкурсът се провежда  по повод патронния празник на Университета 25 ноември. Наградата се отпуска само на учащи се от редовна форма на обучение, записани за съответния семестър, но не по-късно от края на месеца, предхождащ месеца в който се провеждат държавният изпит или защитата на дипломната работа.

Срок за подаване на предложенията: 10.11.2017 г.

Обява за конкурса

Семинар „Топология’’, 7 ноември 2017

Семинарът „Топология’’ продължава работата си с доклад на тема "Граници на обратни спектри (втора част)"  
Лектор: Деян Джундреков 

Семинарът ще се проведе на 7 ноември 2017 (вторник) от 17:15 ч. в зала 210 на ФМИ.

Допълнително обучение по Алгебра I, специалност КН, първи курс, втори поток, 01.11.2017

На 01.11.2017 г. (сряда) от 10:00 до 14:00 часа ще се проведе допълнително обучение по Алгебра I за специалност КН, първи курс, втори поток.
Обучението ще е в зала 325 във ФМИ с лектор Владимира Суванджиева.

Страници