Последни новини

Семинар „Математическо моделиране”, 3.06.2020, дистанционно в приложението DISCORD

Семинарът се провежда дистанционнo, в приложението DISCORD. Всички магистри от МП ИМММ, записаните бакалаври за Семинара по приложна математика, както и редовните посетители на семинара от катедра ЧМА, са регистрирани в класа „ММ семинар“ в DISCORD. 
Колеги, желаещи да посетят някоя от сбирките на семинара, да съобщят това до 17 часа на вторника преди семинара на проф. Стефка Димова: dimova@fmi.uni-sofia.bg, за да им бъдат изпратени покани за включване в класа за съответната сбирка.

Анкети със студентите от ФМИ за обратна връзка, 2019/2020

Анкетирането ще бъде осъществено в периода от 01.06. до 13.06.2020 г. и е свързано с оценка на обучението по изучаваните от студентите от ФМИ учебни дисциплини. Всеки студент има право да попълни само една анкета за всяка конкретна, изучавана от него дисциплина. Анкетната карта за този семестър е подходящо променена, така че да включва и въпроси относно дистанционното обучение

Семинар „Математическо моделиране”, 27.05.2020, дистанционно в приложението DISCORD

Семинарът се провежда дистанционнo, в приложението DISCORD. Всички магистри от МП ИМММ, записаните бакалаври за Семинара по приложна математика, както и редовните посетители на семинара от катедра ЧМА, са регистрирани в класа „ММ семинар“ в DISCORD. 
Колеги, желаещи да посетят някоя от сбирките на семинара, да съобщят това до 17 часа на вторника преди семинара на проф. Стефка Димова: dimova@fmi.uni-sofia.bg, за да им бъдат изпратени покани за включване в класа за съответната сбирка.

Заповед на Ректора на СУ, във връзка с края на летния семестър, изпитни сесии, процедури и други, 2019/2020

На основание чл. 32, ал. 1, т. 1 от Закона за висшето образование, чл. 29, ал. 2, т. 7 и 10 от ПУДСУ и Заповед РД-01-268 от 15.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването, с цел ограничаване на опасността от разпространение на COVID-19 (коронавирус) ректорът на СУ "Св. Кл. охридски издава Заповед № РД – 179 /21.05.2020 г. и Заповед № РД – 19-181/26.05.2020 г.

СДК курс „Профилирана подготовка по Информатика – ООПП и Структури от данни и алгоритми“, 20.06. – 27.09.2020

Факултетът по математика и информатика, 
СУ „Св. Климент Охридски”
организира
4 месечен курс
за придобиване на допълнителна професионална квалификация
„Профилирана подготовка по Информатика – Обектно ориентирано проектиране и програмиране и Структури от данни и алгоритми“

Целева група: учители по информатика и информационни технологии

Страници