Последни новини

Състезание по програмиране „Турнир за купата на Декана“, 1.12.2019

На 1 декември 2019 г.(неделя)  от 9:30 до 15:00 в зала 306  ФМИ ще се проведе традиционното състезание по програмиране „Турнир за купата на Декана“. Ще бъдат раздадени големи награди!

В състезанието могат да участват всички редовни студенти от бакалавърските програми на ФМИ.

Факултетът по математика и информатика на 130 години

През настоящата 2019 година Факултетът по математика и информатика (ФМИ) навършва 130 години. Основан като Физико-математическо отделение във Висшето училище в София на 24 ноември 1889 г. и преименуван на Физико-математически факултет през 1894 г., той е един от трите факултета на Софийския университет през 1904 г.

Семинар „Топология’’, 21.11. 2019

Семинарът „Топология’’ продължава работата си със следния доклад:

"Отворени и затворени изображения. Хомеоморфизми."
Лектор: Руслан Илков Капелев.

Семинарът ще се проведе на 21 ноември 2019 (четвъртък) от 17:15 ч. в зала 308 на ФМИ.

Семинар „Топология’’, 14.11.2019

Семинарът „Топология’’ продължава работата си със следния доклад:

"Непрекъснати изображения - еквивалентни дефиниции. Инициални топологии".
Лектор: Стилян Павелов Младенов.

Семинарът ще се проведе на 14 ноември 2019 (четвъртък) от 17:15 ч. в зала 308 на ФМИ.

Поредно отлично представяне на СУ "Св. Кл. Охридски" на CompMath-2019

От 08 до 10 ноември 2019 г. в град София се проведе Осмата национална студентска олимпиада по компютърна математика "Академик Стефан Додунеков" (CompMath-2019). Домакин на CompMath-2019 бе Техническият университет - София.
Националната студентска олимпиада по компютърна математика е състезание, в което участват студенти от бакалавърски или магистърски програми от всички университети в България.

Семинар "Динамични системи и теория на числата", 12.11. 2019

Семинарът "Динамични системи и теория на числата" ще продължи работа на 

 12 ноември,  2019 (вторник) от 16:15 ч. в зала 311 на ФМИ 

 с отложения доклад на Емил Хорозов
d-ортогонални полиноми със свойство на Бохнер и верижка на Тода.

Заявления за явяване на изпити от минали години за януарска изпитна сесия на уч. 2019/2020 г. (бакалаври и магистри - редовно и задочно обучение)

Заявления за явяване на изпити от минали години за януарската изпитна сесия на уч. 2019/2020 г. (бакалаври и магистри - редовно и задочно обучение) ще се подават както следва:

Кога: от 11.11. 2019 г. до 20.12.2019 г.
Къде: каб. 221, отдел „Студенти“ на ФМИ, 9:00 – 12:00 и 13:00 – 16:30 (в работни дни).

Страници