Последни новини

За студентите от ОКС ”Бакалавър” - И2, И3 и КН 3.1. има промяна в броя на административните групи

Новото разпределение по групи ще стане чрез системата СУСИ, в рамките на кампанията за избираеми дисциплини. Промяната се отнася за:

ОКС ”Бакалавър”, специалност Информатика, 2-и курс 

ОКС "Магистър" - кампания за избираеми дисциплини, зимен семестър, 2020/2021

Стартира кампанията за записване на избираеми дисциплини за зимен семестър, 2020/2021 за ОКС "Магистър".

30 септември – 20 октомври (включително) 2020г.

Записването става в системата СУСИ. Достъпът е на адрес: https://susi.uni-sofia.bg с потребителското име и паролата от университетския акаунт. 

СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕ НА КАМПАНИЯТА НЯМА ДА СЕ ПРИЕМАТ МОЛБИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАПИСВАНЕ ИЛИ ЗА ОТПИСВАНЕ!

Организационна сбирка за допълнителните модули "Учител по математика" и "Учител по информатика", 8.10.2020

На 8 октомври 2020 г.  (четвъртък) от 14.15 в зала 403, ФМИ ще се състои организационна сбирка със студентите от  "Допълнителен модул"Учител по

математика" и "Допълнителен модул Учител по информатика".

Онлайн среща с новоприетите студенти в ОКС "Магистър", кампания за зимен прием във ФМИ 2020/2021, 30.09.2020

Уважаеми колеги,
във връзка с откриването на учебна 2020/2021 година във ФМИ , СУ  "Св. Кл. Охридски" на 30 септември 2020г. ще се проведе онлайн среща с магистрите първокурсници за задаване на въпроси във връзка с организирането на работата по отделните магистърски програми.

Заповед на Декана на ФМИ за провеждане на учебните занятия на 1.10.2020

За студентите от 1-ви курс 1.10.2020 е неучебен ден, ще се проведе тържество на което ще получат студентските си книжки.

За студентите от 2-ри и следващи курсове, ще бъде учебен.

С цялата заповед може да се запознаете тук.

Електронен курс "Tensor Methods for Data Analysis" на проф. Пандо Георгиев

Първа лекция:
7-ми октомври, 2020, 16 часа 
https://us04web.zoom.us/j/8079495175?pwd=ZTBDeEpYeUpRM0l4azVBcjRhOUppdz09
Meeting ID: 807 949 5175
Passcode: 3G9UJQ  
Лекциите след 7.10.2020 ще бъдат в сряда 16-18 ч.
https://us02web.zoom.us/j/84867650183?pwd=Rlc5akF5TlIxQS84WWJPTVdLSDhWZz09
passcode:  661147

Провеждане на занятията от 1 до 4 октомври 2020 при форма на обучение ПФОЗИЕС

Първата седмица от учебна 2020/2021 година (01-04 октомври 2020) се брои за нулева. При присъствена форма на обучение в зала с излъчване в електронна среда (ПФОЗИЕС) по време на първото занятие:

  • в първия час присъстват студентите с нечетни факултетни номера
  • в останалите часове от занятието - студентите с четни факултетни номера.

През останалите седмици обучението ще се извършва съобразно приетите правила за форма ПФОЗИЕС.

Страници