Последни новини

Ограничен достъп до система СУСИ, 2.08. - 15.08.2019

Поради обновяване на система СУСИ достъпът до нея ще бъде ограничен  от 02.08.2019 г. до 15.08.2019 г.

Възможно е обновяването да доведе до временни прекъсвания на достъпа и до други системи в Университета, изискващи потребителско име и парола от СУСИ.

Нанасяне на оценките от ДИ - юли 2019 г. , направление "Информатика и компютърни науки" , 15.07.2019

Оценките от Държавен изпит, проведен на 09 и 10 юли 2019 г. на студентите от направление "Информатика и компютърни науки"  -  ще се нанасят на 15.07. 2019 в зала 325 ФМИ както следва:

  • За специалности Информатика и Информационни системи  от 12.00 часа;
  • За специалност Компютърни науки  от 13.00 часа;
  • За специалност Софтуерно инженерство  от 13.30 часа.

Подаване на заявления за изпити от минали години, поправителна сесия, 2018/2019 г.

Заявления за явяване на изпити от минали години за поправителната  изпитна сесия на уч. 2018/2019 г. (бакалаври и магистри - редовно и задочно обучение) ще се подават :

Кога: от 15.07. до 07.08.2019 г.  9:00 – 12:00 и 13:00 – 16:30 (в работни дни)
Къде: каб. 221, отдел „Студенти“ на ФМИ 

Отдел "Студенти"

Нанасяне на оценките от ДИ - юли 2019 г. , направление "Педагогика на обучението по Математика и информатика"

Оценките от Държавен изпит, проведен на 09 и 10 юли 2019 г. на студентите от направление "Педагогика на обучението по Математика и информатика"  ще се нанасят на 11.07. 2019 г. в кабинет 213 ФМИ от 11.00 часа.

Работно време на касата на ФМИ по време на записване на новоприетите студенти

По време на записване на новоприетите студенти в ОКС "Бакалавър" , КСК'2019 (10 - 12 юли; 17 - 19 юли; 24 - 26 юли 2019 г.) касата на ФМИ ще работи със следното работно време:

8:30 - 12:00
12:00 - 12:30 - почивка
12:30 - 16:30

Страници