Последни новини

За студентите от ОКС ”Бакалавър”, специалност Компютърни науки, 3 курс, 1 поток

Има промяна в броя на административните групи за зимния семестър на учебната 2018/2019 г. на специалност Компютърни науки 3-ти курс, първи потокНовото разпределение по групи ще стане чрез системата СУСИ, в рамките на кампанията за избираеми дисциплини.

Студентите от 1, 2 и 3 група запазват принадлежността си към тези групи и не е необходимо да правят нов избор.

За студентите от ОКС ”Бакалавър”, специалност Информатика, 2 курс

Има промяна в броя на административните групи за зимния семестър на учебната 2018/2019 г. на спец. Информатика 2-и курсНовото разпределение по групи ще стане чрез системата СУСИ, в рамките на кампанията за избираеми дисциплини.

Студентите от 1,2,3 и 4 група запазват принадлежността си към тези групи и не е необходимо да правят нов избор.

Семинар „Топология’’, 09.10. 2018

Семинарът „Топология’’ започва работата си с доклад на тема 

"Топологични пространства: отворени и затворени множества, бази и затворена обвивка".  

Лектори: Божидар Зарков Зарев и Симеон Викторов Димитров.

Семинарът ще се проведе на 09 октомври 2018 (вторник) от 17:15 ч. в зала 308 на ФМИ.

Еразъм+ КД 107, студентска мобилност, 2018/2020

Стартира кампанията за студентска мобилност по програма Еразъм+ КД107, 2018/2020.  

Документите за кандидатстване - Заявление, Mотивационно писмо, Документ за удостоверяване на успеха до момента на кандидатсването, Документ, удостоверяващ нивото на владеене на езика на обучение, съгласно изискванията на приемащия се подават:

В срок: 16.10.2018
Къде: каб. 203, ФМИ

Aкадемична 2018/2019 г. бе тържествено открита във ФМИ

   На 1.10.2018 г. в двора на Факултета по математика и информатика
   бе тържествено открита академична 2018/2019 г.
   Студентите и академичната общност бяха поздравени от гостите на тържеството -
   Доц. д-р Първан Първанов, Декан на ФМИ ;

Сбирка на Колоквиума на ФМИ, 11.10.2018

На 11 октомври 2018г. от 17:00 часа в Заседателната зала на ФМИ ще се проведе първата за тази учебна година сбирка на Колоквиума на ФМИ. Лекция на тема: 

"Holomorphic  symplectic manifolds"  

ще изнесе професор Gregory Kumar  Sankaran, Department of Mathematical Sciences, University of Bath, United Kingdom.

Ремонт на зала 200

Поради ремонтни дейности в зала 200 предвидените в нея занятия ще се провеждат в зала А 207 във Физически факултет.

Учебен отдел

ОКС "Бакалавър" - кампания за избираеми дисциплини, зимен семестър 2018/2019

На 1.10.2018 г. в 00:00 ч. стартира кампанията за записване на избираеми дисциплини за зимен семестър, 2018/2019 за ОКС "Бакалавър".

1-и етап: 1 - 16 октомври 2018 г.
2-и етап: 17 - 19 октомври 2018 г.

Записването става в системата СУСИ. Достъпът е на адрес: https://susi.uni-sofia.bg с потребителското име и паролата от университетския акаунт.

Страници