Заместник-декани

Заместник-декан
учебна дейност - бакалавърски програми

доц. д-р ВЕСЕЛИН ГУШЕВ
кабинет: ФМИ-208, тел.: +359 2 8161 574, v_gushev@fmi.uni-sofia.bg
приемно време:
сряда 10:00 - 12:00 ч.
четвъртък 10:00 - 12:00 ч.

Заместник-декан
учебна дейност - магистърски програми 

доц. д-р МИЛЕН ПЕТРОВ
кабинет: ФМИ-208, тел.: +359 2 8161 574, milenp@fmi.uni-sofia.bg
приемно време:
понеделник 9:00 - 10:00 ч.
сряда 11:00 - 12:00 ч.


Заместник-декан
научноизследователска и международна дейност, докторанти 

доц. д-р МАЯ СТОЯНОВА
кабинет: ФМИ-208, тел.: +359 2 8161 574, stoyanova@fmi.uni-sofia.bg
приемно време:
понеделник 13:00 - 15:00 ч.
сряда 13:00 - 15:00 ч.

Заместник-декан
стопанска дейност, реклама и СДК

доц. д-р АНГЕЛ АНГЕЛОВ
кабинет: ФМИ-208, тел.: +359 2 8161 574, aangelov@fmi.uni-sofia.bg
приемно време:
вторник 14:00 - 15:00 ч.
сряда 16:00 - 17:00 ч.