Заместник-декани

Заместник-декан
бакалавърски програми
доц. дн ИВАН МИНЧЕВ
кабинет: ФМИ-208, тел.: +359 2 8161 574, minchev@fmi.uni-sofia.bg
приемно време:
вторник 10:00 - 12:00 ч.
сряда 15:00 - 16:00 ч.

Заместник-декан
магистърски програми 
проф. д-р МИЛЕН ПЕТРОВ
кабинет: ФМИ-208, тел.: +359 2 8161 574, milenp@fmi.uni-sofia.bg
приемно време:
понеделник 9:00 - 10:00 ч.
четвъртък 11:00 - 12:00 ч.

Заместник-декан
докторанти и мобилност
проф. д-р МАРИЯ НИШЕВА-ПАВЛОВА
кабинет: ФМИ-208, тел.: +359 2 8161 574, marian@fmi.uni-sofia.bg
приемно време:
вторник 14:00 - 15:00 ч.
четвъртък 13:00 - 14:00 ч.

Заместник-декан
академичен състав
проф. д-р МАЯ СТОЯНОВА
кабинет: ФМИ-208, тел.: +359 2 8161 574, stoyanova@fmi.uni-sofia.bg
приемно време:
понеделник 13:00 - 15:00 ч.
сряда 13:00 - 15:00 ч.

Заместник-декан
стопанска дейност
доц. д-р АСЕН БОЖИЛОВ
кабинет: ФМИ-208, тел.: +359 2 8161 574, bojilov@fmi.uni-sofia.bg
приемно време:
понеделник 13:00 - 15:00 ч.

Заместник-декан
връзки с външни организации и фирми
проф. д-р БОЯН БОНЧЕВ
кабинет: ФМИ-208, тел.: +359 2 8161 574, bbontchev@fmi.uni-sofia.bg