Веселин Андреев Гушев

Веселин Андреев Гушев

Доцент
Доктор
Имейл: 
v_gushev@fmi.uni-sofia.bg
Телефон: 
02 8161 506
Кабинет: 
Бл.2-214

Образование и научни степени

 • 2008: образователна и научна степен "Доктор", СУ ”Св. Климент Охридски”, ФМИ
  дисертация на тема: "Квадратурни и кубатурни формули"
  научен ръководител:  проф. дмн Гено Николов
 • 1996:  магистър, специалност математика,
  СУ ”Св. Климент Охридски”, ФМИ
  дипломна работа на тема: "Върху хипотезата на Carl de Boor за ортогоналните сплайнови проекции" 
  научен ръководител: акад. проф. дмн Борислав Боянов
  втора специалност: Учител по математика и Учител по информатика
 • 1991: Природо-математическа гимназия гр. Велико Търново

Научни интереси

 • Числено интегриране
 • Квадратурни формули
 • Многомерни апроксимации
 • Кубатурни формули
 • Блендинг, радиални и хребетни функции
 • Ортогонални полиноми
 • Елементарна математика
 • Математическо образование

Преподавателска дейност

Зимен семестър 2014-2015

 • Увод в математиката, 1 курс  Стопанско управление, лекции
 • Математика I, 1 курс Стопанско управление, лекции
 • Числени методи, 2 курс Софтуерно инженерство, лекции  и упражнения
 • Числени методи, 2 курс Информационни системи, лекции  и упражнения
 • Софтуер за научни изчисления, 2 курс Приложна математика,  лекции  и упражнения
 • Софтуер за научни изчисления, 2 курс Статистика,  лекции  и упражнения

Летен семестър 2014-2015

 • Математика II, 1 курс Стопанско управление, лекции
 • Числени методи, 2 курс  Математика и Информатика, лекции и упражнения
 • Числени методи - практикум, 2 курс Информатика,  Математика, Статистика

Списък с публикации

 1. Some Cubature Formulae Using Mixed Type Data, Vesselin Gushev and Geno Nikolov, International Series of Numerical Mathematics Vol. 137, ©2001 Birkhausen Verlag Basel/Switzerland, pp. 163-184.
 2. A quadrature formula of Gaussian type on the sphere, Borislav Bojanov and Vesselin Gushev, East Journal on Approximations, Vol. 11, Number 2 (2005), pp. 119-130.
 3. Образователна среда за графично решаване на параметрични задачи, Таня Тонова, Веселин Гушев, Евелина Копева,  сп. Математика и Информатика бр. 5/2005, стр. 15-18.
 4. Образователна среда за графично решаване на параметрични задачи – Графики на елементарни функции, Таня Тонова, Веселин Гушев, Евелина Копева,  сп. Математика и Информатика бр. 6/2005, стр. 4-8.
 5. Образователна среда за графично решаване на параметрични задачи – Трансформации на графики на функции, Таня Тонова, Веселин Гушев, Евелина Копева,  сп. Математика и Информатика бр. 1/2006, стр. 10-15.
 6. Образователна среда за графично решаване на параметрични задачи – Модул „Задачи”, Таня Тонова, Веселин Гушев, Евелина Копева,  сп. Математика и Информатика бр. 2/2006, стр. 9-18.
 7. Няколко интересни задачи по планиметрия, Веселин Гушев, Ангел Гушев, сп. Математика бр. 5/2006, стр. 18-23.
 8. Една интересна задача по планиметрия за кандидатстване след седми клас,Веселин Гушев,Сава Гроздев, сп. Математика плюс, бр 4/2006, стр. 45-52.
 9. Formulae for Calculation of Normal Probability, Vesselin Gushev and Geno Nikolov, LNCS 4310, 2007, T. Boyanov et al. (Eds.) NMA 2006, © Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2007, pp. 369-377
 10. Когато дължините на страните на триъгълника образуват аритметична прогресия, Ангел Гушев, Веселин Гушев, сп. Математика бр. 2/2007, стр. 8-13.
 11. Електронен учебник по математика за осми клас, Ангел Гушев, Веселин Гушев, Математика и математическо образование 2007, стр. 341-348
 12.  Триъгълник и прогресия, Ангел Гушев, Веселин Гушев, сп. Математика бр. 3/2007, стр. 11-14.
 13. n-прави и n-точка на триъгълника, Андрей Гушев, Ангел Гушев, Веселин Гушев, сп. Математика бр. 4/2007, стр. 7-11.
 14. Върху n-точка на триъгълника, Андрей Гушев, Ангел Гушев, Веселин Гушев, сп. Математика бр. 5/2007, стр. 9-13.
 15. Modified Product Cubature Formulae, Geno Nikolov, Vesselin Gushev,extended abstract in BGSIAM’07 proceedings, Demetra 2008, pp.C-45- C-47.
 16. Педален тиъгълник за  n-точка на триъгълника, Андрей Гушев, Ангел Гушев, Веселин Гушев, сп. Математика бр. 1/2008, стр. 10-17.
 17. Някои зависимости в триъгълника, породени от връзки между ъглите му, Ангел Гушев, Веселин Гушев, сп. Математика бр. 3/2008, стр.  15-23 .
 18. Свойства на изотомичните елементи в триъгълника, Андрей Гушев, Ангел Гушев, Веселин Гушев, сп. Математика бр. 6/2008, стр. 6-18.
 19. Компютърът- ценен помощник при съставяне и проверка на математически хипотези, Веселин Гушев,  сп. Математика и Информатика бр. 5/2008, стр. 25-31.
 20. Програмата GEONExT в помощ на изследването на геометрични конструкции,  Ангел Гушев, Веселин Гушев,  сп. Математика и Информатика бр. 6/2008, стр. 33-38.
 21. Modified Product Cubature Formulae, Vesselin Gushev, Geno Nikolov,  Journal of Computational
 22. and Applied Mathematics 224 (2009) 465-475. Impact Factor: 1.292
 23. Приложение на понятието масов център в геометрията, Ангел Гушев, Веселин Гушев, сп. Математика бр. 1/2011, стр.  14-24.
 24. Още за изотомичните елементи в триъгълника и изотомичното изображение, Ангел Гушев, Веселин Гушев, сп. Математика бр. 2/2011, стр.  25-35.
 25. Динамичният математически софтуер от нула до безкрайност,  Ангел Гушев, Веселин Гушев, Изследователски подход в образованието по математика, Регалия 6, 2013, стр. 5-10.
 26. PhenologicalModel of the Plum Moth (LASPEYRESIA FUNEBRANA TR.;TORTRICIDAE ,LEPIDOPTERA), Anton Atanasov, Vesselin Gushev, Kalin Dragoiski, Dian Georgiev,Borjana Stefanova, Petko Minkov, Severina Valeva, Journal of Montain Agricultureon the Balkans, vol. 16, N 1, 2013, pp. 205-218.
 27. Phenological Forecasting Model for Laspeyresia pomonella L, A. Atanasov, V. Gushev,  JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCE AND FOREST SCIENCE, VOL. XII, No. 3–4, 2013, Sofia, pp. 23-31.
 28. Determination of the Moments for Struggle against Apple Moth (Laspeyresia pomonella L., Lepidoptera, Tortricidae), A. Atanasov, V. Gushev, S. Valeva, JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCE AND FOREST SCIENCE, VOL. XII, No. 3–4, 2013, Sofia, pp. 32-42.
 29. Примерна тема за кандидатстване в СУ"Св. Климент Охридски", Веселин Гушев, сп. Математика бр. 2/2015, стр.  3.
 30. Примерна тема за кандидатстване в СУ"Св. Климент Охридски"-решения на задачите, Веселин Гушев, сп. Математика бр. 3/2015, стр.  71-73.
 31. Примерна тема за кандидатстване в СУ"Св. Климент Охридски", Веселин Гушев, сп. Математика бр. 4/2015, стр.  3.
 32. Примерна тема за кандидатстване в СУ"Св. Климент Охридски"-решения на задачите, Веселин Гушев, сп. Математика бр. 4/2015, стр.  72-73.