Константин Драганов Табаков

Константин Драганов Табаков

Главен асистент
Доктор
Имейл: 
ktabakov@fmi.uni-sofia.bg
Телефон: 
+359 2 8161 585
Кабинет: 
ФМИ-511
Приемно време: 

понеделник: от 12:30 до 15:00 в каб 511 на ФМИ
сряда: от 14:00 до 15:30 в каб 511 на ФМИ