Живко Христов Петров

Живко Христов Петров

Главен асистент
Доктор
Имейл: 
zhpetrov@fmi.uni-sofia.bg
Телефон: 
02/8161 531
Кабинет: 
ФзФ-21
Приемно време: 

сряда 14 – 15,
или по предварителна уговорка

Научни интереси

  • Аналитична теория на числата

Преподавателска дейност

Учебна 2016/2017 г.

Зимен семестър:

  • Математически анализ на функции на една променлива, спец. Физика, Квантова и космическа теоретична физика
    сряда 15 - 17, ФзФ-205,
    петък 9 - 11, ФзФ-203.
  • Математически анализ 1, спец. Математика
    вторник 15 - 18, ФМИ-202.

Списък с публикации