Красимира Влъчкова Александрова

Красимира Влъчкова Александрова

Доцент
Доктор
Имейл: 
krassivl@fmi.uni-sofia.bg
Телефон: 
+359 2 8161 546
Кабинет: 
ФзФ-25

Образование и научни степени

2004: доктор, Софийски университет, ФМИ

Научни интереси

 • Конструктивна теория на функциите
 • Апроксимации с ограничения
 • Числени методи и алгоритми, Числен анализ
 • Компютърно геометрично моделиране (Computer Aided Geometric Design)

Научни проекти

 • Договор за научни изследвания N 80-10-130/2017, ФНИ на СУ ,,Св. Кл. Охридски", ръководител
 • Договор за научни изследвания N DFNI-T01/0001, ФНИ на МОМН, EMAGM

Преподавателска дейност

Летен семестър 2017/2018

 • Алгоритми за геометрично моделиране (CAGD), задължителен курс за маг. програма "Компютърна графика",
  четвъртък, 18-22, комп. зала 314, ФМИ
 • Комплексен анализ, задължително избираем курс за спец. Информатика, 2 курс; избираем за спец. КН, СИ, ИС, И,
  понеделник, 17-21, комп. зала 314, ФМИ

Персонални страници