Красимира Влъчкова Александрова

Красимира Влъчкова Александрова

Доцент
Доктор
Имейл: 
krassivl@fmi.uni-sofia.bg
Телефон: 
+359 2 8161 546
Кабинет: 
ФзФ-25

Образование и научни степени

2004: доктор, Софийски университет, ФМИ

Научни интереси

 • Конструктивна теория на функциите
 • Апроксимации с ограничения
 • Числени методи и алгоритми, Числен анализ
 • Компютърно геометрично моделиране (Computer Aided Geometric Design)

Научни проекти

 • Договор за научни изследвания N 98/2006, ФНИ на СУ,,Св. Кл. Охридски" - ръководител проф. Е. Христов
 • Договор за научни изследвания N 99/2007, ФНИ на СУ,,Св. Кл. Охридски" - ръководител проф. Е. Христов
 • Договор за научни изследвания N 152/2008, ФНИ на СУ,,Св. Кл. Охридски" - ръководител К. Влъчкова
 • Договор за научни изследвания N 241/2009, ФНИ на СУ,,Св. Кл. Охридски" - ръководител К. Влъчкова
 • Договор за научни изследвания N 224/2010, ФНИ на СУ,,Св. Кл. Охридски" - ръководител К. Влъчкова
 • Договор за научни изследвания N 195/2011, ФНИ на СУ,,Св. Кл. Охридски" - ръководител проф Е. Христов
 • Договор за научни изследвания N 132/2012, ФНИ на СУ,,Св. Кл. Охридски" - ръководител К. Влъчкова
 • Договор за научни изследвания N DFNI-T01/0001, ФНИ на МОМН, EMAGM

Преподавателска дейност

Летен семестър 2016/2017

 • Алгоритми за геометрично моделиране (CAGD), задължителен курс за маг. програма "Компютърна графика",
 • Компютърно геометрично моделиране (CAGD), избираем курс за бакалаври

Персонални страници