Мария Михайлова Нишева

Мария Михайлова Нишева

Професор
Доктор
Имейл: 
marian@fmi.uni-sofia.bg
Телефон: 
+359 2 8161 729
Кабинет: 
ФМИ-535
Приемно време: 

За летния семестър на 2021/2022 учебна година

понеделник 12:00-13:00 ч. 
четвъртък 15:00-16:00 ч.

Научни интереси

 • Системи за компютърна алгебра
 • Системи, основани на знания
 • Машинно самообучение
 • Извличане на информация
 • Семантични технологии
 • Цифрови библиотеки
 • Биоинформатика

Преподавателска дейност

 • Изкуствен интелект (Информатика, ІІІ курс)
 • Системи, основани на знания (Информационни системи, III курс)
 • Функционално програмиране (Компютърни науки, ІІ курс)
 • Функционално програмиране (Информационни системи, І курс)
 • Представяне и моделиране на знания (магистърска програма "Изкуствен интелект")
 • Бази от знания (магистърска програма "Изкуствен интелект")
 • Машинно самообучение (докторска програма "Информационни системи")