Първан Евтимов Първанов

Първан Евтимов Първанов

Доцент
Доктор
Декан на ФМИ
Имейл: 
pparvan@fmi.uni-sofia.bg
Телефон: 
02/8161-557 0899374812
Кабинет: 
ФМИ-515
Приемно време: 

Вторник и Четвъртък: 11.0 -12.00 ч. каб. 208 деканат

Образование и научни степени

 • 1981-1985: средно образование, ПМГ "Св. Кл. Охридски"- гр. Монтана   
 • 1987-1992: магистър, математика, катедра "Числени методи и алгоритми", Факултет по математика и информатика, СУ "Св. Климент Охридски", тема на дипломната работа : "Оператор от тип на Бернщайн. Точни константи при оценка грешката на квадратурната формула на Симпсън с усреднени модули ", научен ръководител – проф. дмн Камен Иванов 
 •  05.03.1993-31.08.1996: редовен докторант
 •  2000: доктор, СУ "Св. Климент Охридски", Факултет по математика и информатика, научен ръководител – проф. дмн Камен Иванов , тема на дисертацията : " Оценки на грешката на запазващи формата приближения"

Научни интереси

 • Теория на апроксимациите
 • Едностранни приближения
 • Теглови приближения с линейни положителни оператори

Преподавателска дейност

Зимен семестър 2017-2018г.
 • Лекции ДИС-1 спец. Информатика 1-ви курс
  вторник 8-10 часа зала 200 ФМИ
  четвъртък 9-11 часа зала 200 ФМИ
 •  Избираем курс "ДК по ДИС за КС"
  лекция  петък  15-17 часа зала 326 ФМИ
 Условия на задачите от избираемия курс "ДК по ДИС за КС"
Помощни материали по ДИС:

Примерни теми от изпити по ДИС:

 

Списък с публикации

 1. P. E. Parvanov and B. D. Popov, The Limit Case Of Bernstein's Operator With Jackobi-weights. Mathematica Balcanica(new series), Vol. 8, (1994), Fasc.2-3, 165-177
 2. P. E. Parvanov, Characterization of Best Multivariate Algebraic Approximation From Below And From Above In Terms Of K-functionals. Mathematica Balcanica(new series), Vol.11, (1997), Fasc.1-2, 37-50
 3. P. E. Parvanov, Characterization Of Best Algebraic Approximation From Below And From Above In The Multivariate Case. East Journal Of Approximation, Vol.5, Number 2 (1999),125-149
 4. P. E. Parvanov, An Estimation Of Best Monotone Spline Approximation With Averaged Moduli Of Smoothness. Mathematica Balcanica(new series), Vol.13, (1999), Fasc.3-4, 421-424
 5. I. A. Parvanova and P. E. Parvanov, Exact Constants In Estimation Of The Error Of The Quadrature Formulae Of Simpson With Averaged Moduli Of Smoothness. Mathematica Balcanica(new series), Vol.15, (2001), Fasc.3-4, 303-316.
 6. Kamen G. Ivanov and Parvan E. Parvanov, Weighted Approximation By The Goodman-Sharma Operators. East Journal Of Approximation, Vol.15, Number 4 (2009),473-486
 7. Parvan E. Parvanov, Weighted Approximation By A Class Of Bernstein-type Operators.  Mathematica Balcanica  Vol.25, (2011), Fasc.1-2, 31-38
 8. Borislav R. Draganov and Parvan E. Parvanov, On Estimating The Rate Of Best Trigonometric Approximation By Modulus Of Smoothnes.  Acta Mathematica Hungarica (2011) Vol.131, Number 4, 360-379 
 9. Kamen G. Ivanov and Parvan E. Parvanov, Weighted Approximation By Baskakov-type Operators. Acta Mathematica Hungarica (2011) Vol.133, Numbers 1-2, 33-57
 10. Kamen G. Ivanov and Parvan E. Parvanov, Weighted Approximation By Meyer-König And Zeller-Type Operators. Proceedings Volume ofCTF-2010, Sozopol, Bulgaria ( dedicated to thememory of Borislav Bojanov).
 11. Gadjev, I. & Parvanov, P. E., Weighted Approximation of Functions in Mediterr. J. Math. (2017) 14: 220. 

Дисертация:

„Оценки на грешката на запазващи формата приближения”