Първан Евтимов Първанов

Първан Евтимов Първанов

Доцент
Доктор
Имейл: 
pparvan@fmi.uni-sofia.bg
Телефон: 
02/8161-557 0899374812
Кабинет: 
ФМИ-515
Приемно време: 

Вторник и Четвъртък: 11.0 -12.00 ч. каб. 208 деканат

Образование и научни степени

 • 1981-1985: средно образование, ПМГ "Св.  Климент  Охридски"- гр. Монтана   

 • 1987-1992: магистър, математика,  катедра "Числени методи и алгоритми", ФМИ, СУ "Св. Климент Охридски", тема на дипломната работа : "Оператор от тип на Бернщайн. Точни константи при оценка грешката на квадратурната формула на Симпсън с усреднени модули ", научен ръководител – проф. дмн Камен Иванов 

 •  05.03.1993-31.08.1996: редовен докторант,  катедра "Числени методи и алгоритми", ФМИ, СУ "Св. Климент Охридски"

 •  2000: доктор, СУ "Св. Климент Охридски",  научен ръководител – проф. дмн Камен Иванов, тема на дисертацията : " Оценки на грешката на запазващи формата приближения"

Научни интереси

 • Теория на апроксимациите
 • Едностранни приближения
 • Теглови приближения с линейни положителни оператори

Преподавателска дейност

Летен семестър 2018-2019г.
 • Лекции ДИС-2  спец. Информатика 1-ви курс
  вторник 8-10 часа зала 200 ФМИ
  четвъртък 8-10 часа зала 200 ФМИ 

Страница на курса в moodle:

Курс: Диференциално и интегрално смятане-2, летен семестър 2022/2023 (uni-sofia.bg)

 

 Условия на задачите от избираемия курс "ДК по ДИС за КС"
Помощни материали по ДИС:

Примерни теми от изпити по ДИС:

 

Списък с публикации

 1. P. E. Parvanov and B. D. Popov, The Limit Case Of Bernstein's Operator With Jackobi-weights. Mathematica Balcanica(new series), Vol. 8, (1994), Fasc.2-3, 165-177
 2. P. E. Parvanov, Characterization of Best Multivariate Algebraic Approximation From Below And From Above In Terms Of K-functionals. Mathematica Balcanica(new series), Vol.11, (1997), Fasc.1-2, 37-50
 3. P. E. Parvanov, Characterization Of Best Algebraic Approximation From Below And From Above In The Multivariate Case. East Journal Of Approximation, Vol.5, Number 2 (1999),125-149
 4. P. E. Parvanov, An Estimation Of Best Monotone Spline Approximation With Averaged Moduli Of Smoothness. Mathematica Balcanica(new series), Vol.13, (1999), Fasc.3-4, 421-424
 5. I. A. Parvanova and P. E. Parvanov, Exact Constants In Estimation Of The Error Of The Quadrature Formulae Of Simpson With Averaged Moduli Of Smoothness. Mathematica Balcanica(new series), Vol.15, (2001), Fasc.3-4, 303-316.
 6. Kamen G. Ivanov and Parvan E. Parvanov, Weighted Approximation By The Goodman-Sharma Operators. East Journal Of Approximation, Vol.15, Number 4 (2009),473-486
 7. Parvan E. Parvanov, Weighted Approximation By A Class Of Bernstein-type Operators.  Mathematica Balcanica(new series), Vol.25, (2011), Fasc.1-2, 31-38
 8. Borislav R. Draganov and Parvan E. Parvanov, On Estimating The Rate Of Best Trigonometric Approximation By Modulus Of Smoothnes.  Acta Mathematica Hungarica (2011) Vol.131, Number 4, 360-379 
 9. Kamen G. Ivanov and Parvan E. Parvanov, Weighted Approximation By Baskakov-type Operators. Acta Mathematica Hungarica (2011) Vol.133, Numbers 1-2, 33-57
 10. Kamen G. Ivanov and Parvan E. Parvanov, Weighted Approximation By Meyer-König And Zeller-Type Operators. Proceedings Volume of  CTF-2010, Sozopol, Bulgaria ( dedicated to the memory of Borislav Bojanov).
 11. Gadjev, I. and  Parvanov, P. E., Weighted Approximation of Functions in L[0,). Mediterr. J. Math. (2017) 14: 220. 
 12. Gadjev, I. and  Parvanov, P. E., Weighted Approximation in Uniform Norm by Meyer-Koеnig and Zeller Operators. Annual of Sofia University "St. Kliment Ohridski", Faculty of Mathematics and Informatics. (2017) 104. 77-87
 13. Gadjev, I.  Parvanov, P. E. Uluchev R.,  Weighted Approximation by Kantorovich Type Modification of Meyer-Koеnig and Zeller Operator Annual of Sofia University "St. Kliment Ohridski", Faculty of Mathematics and Informatics. (2018) 105, 75-95
Дисертация: