Валерия Николаева Симеонова

Валерия Николаева Симеонова

Доцент
Доктор
Имейл: 
simeonova@fmi.uni-sofia.bg
Телефон: 
+359 2 8161 503
Кабинет: 
ФМИ-519
Приемно време: 
 • по предварителна уговорка
 • по скайп: valeriina

Образование и научни степени

Курсове и специализации:

 • ICGEB, 2011,  “Advanced Bioinformatics: Computational Systems Biology”, Триест, Италия
 • COST Акция FA0604, 2010,  “Applied Bioinformatics in Plant Sciences”, Атина, Гърция
 • ICGEB, 2010,  “Bioinformatics: Computer Methods in Molecular Biology”, Триест, Италия
 • Bioinformatics.org, 2009,  (AACA) CS102B R for Biologists, Level 2
 • Bioinformatics.org, 2009,  (AAAT) CS101B R for Biologists, Level 1
 • СУ “Св.Климент Охридски” съвместно с Texas A&M University USA, 2009,  ADVANCED COMPUTATIONAL BIOLOGY AND BIOINFORMATICS

Образование и научни степени:

 • СУ “СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”, 2014, докторска степен в научно направление 4.6. Информатика и компютърни науки (информатика – Изкуствен интелект)
 • ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА,  2007, Бакалавърска степен по Информатика
 • ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА, 2001,  Магистърска степен по Финанси
 • ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА, 200, Бакалавърска степен по Финанси

Научни интереси

 • Изкуствен интелект
 • Софт компютинг
 • Мулти агентни системи
 • Deep Learning
 • BIg Data
 • Parallel Computing
 • Code optimization
 • Био-информатика
 • Био-статистика

Научни проекти

Преподавателска дейност

Достъп до материали и лекции: линк

5 големи крачки за бързи резултати: линк

 • СУ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”, ФМИ, 2017/2018,  КСТ, ИСТ, ПИСТ, МИ, НМГА и др.
 • СУ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”, ФМИ, 2016/2017,  ИСТ, ПИСТ, ПЧМИ, НМГА и др.
 • СУ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”, ФМИ, 2015/2016,  КСТ, ИСТ, ПИСТ, НМГА, СДК и др.
 • ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА, 2014/2015,  Интелигентни агенти и Мулти-агентни системи
 • ПЛОВДИВСКИ УНИВЕСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”, 2012/2013,  Езици R и Bioconductor
 • СУ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”, ФМИ, 2011/2012,  Офис системи
 • СУ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”, ФМИ, 2009/2010 и 2010/2011, Приложен софтуер
 • ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА, 2008/2009, Информатика
 • ТО на НТС-ВАРНА, 2008,  Курс по графичен дизайн и предпечатна подготовка
 • ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА, 2007/2008, Информатика

Списък с публикации

Книги, ръководства, учебници и помагала:
 1. В.Симеонова, Възможностите на MS Office 2007 в теоретично обяснени и решени задачи с приложени адаптации към MS Office 2003, Стено, 2008, Варна, ISBN:978-954-449-392-9

Публикации с IF:

 1. Milko Krachunov, Ognyan Kulev, Maria Nisheva, Valeriya Simeonova, Vladimir Dimitrov, Dimitar Vassilev.MACHINE LEARNING IN DE NOVO METAGENOMICS ERROR DISCOVERY, 2015,Proceeding of the Bulgarian Academy of Sciences, Vol 68, No4, pp.479-484 
 2. V.Simeonova, K.Tasheva, G.Kosturkova, D.Vasilev. A soft computing QSAR adapted model for improvement of Golden root in vitro culture growth, 2013, BBE, IF: 0.760, DOI: 10.5504/BBEQ.2013.0013
 3. V. Simeonova, I. Popov, D.Vassilev. 2012 Estimation of sequencing error rates present in genome databases, BBE, DOI: 10.5504/BBEQ.2012.0070, BIOMATH 2011 Conference, Special Issue, IF: 0.622
Публикации без IF:
 1. Milko Krachunov, Dimitar Vassilev, Maria Nisheva, Ognyan Kulev, Valeriya Simeonova, Vladimir Dimitrov. Fuzzy indication of reliability in metagenomics NGS data analysis, 2015 (Procedia Computer Science, V.51,2015, p.2859-2863, DOI: 10.1016/j.procs.2015.05.05.448
 2. Krachunov M., Kulev O., Simeonova V., Nisheva M., Vassilev D. (2014) Manageable workflows for processing parallel sequencing data. Serdica Journal of computing 8(1):101-114.
 3. Kulev O., Nisheva M., Simeonova V., Vassilev D. (2013) Knowledge Representation in High-Throughput Sequencing. In: Proceedings of the 7th International Conference on Information Systems & Grid Technologies (ISGT), Sofia, May 31 - June 1,  2013, Sofia, St. Kliment Ohridski University Press, ISSN 1314-4855 , pp. 168-177.
 4. D.Vasilev, V.Simeonova, M.Krachunov, E.Todorovska, M.Nisheva, O.Kulev, Deyan Peychev, Peter Petrov, Dimitar Shiyachki, Irena Avdjieva. Data Analysis for Next Generation Sequencing – Parallel Computing Approaches in de Novo Assembly Algorithms, Information Systems & Grid Technologies, Proceedings of The 6-th International Conference ISGT’2012, Sofia, Bulgaria, June 1–3., 2012.
 5. M.Krachunov, I.Popov, P.Petrov, V.Simeonova, M.Nisheva, E.Todorovska, D.Vassilev, 2011, Data analysis of next generation sequencing metagenomics studies - parallel computing approaches in genome assembly algorithms, The 2nd Regional Conference “Supercomputing Applications in Science and Industry”: 20-21 September 2011 – Sunny Beach, Bulgaria
 6. Т.Балабанов, И.Занкински, В.Симеонова, 2010, "Прогнозиране на времеви редове с изкуствени невронни мрежи и диференциална еволюция в разпределена среда", Работни статии на ИИТ, IIT/WP-268B, Май 2010
 7. Т.Атанасова, В.Симеонова, 2008, Възможности за прогнозиране на борсови индекси с невронни мрежи и генетични алгоритми - Фирмите и пазарите в България в условията на евроинтеграция - продължаващата адаптация : Сборник доклади от юбилейна научно-практическа конференция - Варна, май 2008 г., Том I, с. 455-462, изд. Наука и икономика ИУ - Варна, 2008, ISBN: 978-954-21-0370-7
Абстракти и Постери:
 1. V.Simeonova, A.Popov, 2012, Noise discovering and correction in NGS data using artificial neural networks, BIOMATH 2012 – In: Book of Abstracts of International Conference on Mathematical Methods and Models in Biosciences and School for Young Scientists, Юни 2012, София, България
 2. V.Simeonova, K.Tasheva, G.Kosturkova, 2012, Improvement of in vitro micropropagation effciency of Golden Root by QSAR , BIOMATH 2012 - In: Book of Abstracts of International Conference on Mathematical Methods and Models in Biosciences and School for Young Scientists, Юни 2012, София, България
 3. D.Vassilev, M.Krachunov, I.Popov, E. Todorovska, V.Simeonova, P.Szczesny, P.Siedlecki, U. Zelenkiewicz, P.Zelenkiewicz Algorithm for error detection in metagonomics NGS data. In: Book of Abstracts of COST BM1006 "NGS data analysis network" (SEQAhead) meeting in Brussels - 07-09.11.2011
 4. M. Krachunov, I. Popov, V. Simeonova, I. Avdjieva,  P. Szczęsny, U. Zelenkiewicz, P. Zelenkiewicz, D. Vassilev. 2011, Detection and correction of errors in metagenomic 16S RNA parallel sequences, In: Book of Abstracts of The third StatSeq workshop on "Statistical challenges on the 1000€ genome sequences in plants": 14-15 April 2011 - Toulouse, France
 5. I.Popov, V.Simeonova, D.Vasilev “Estimation of sequencing error rates present in database sequences of the Oriza Sativa(Japonica Cultivar group) genome” - 2nd workshop of EU COST action TD0801 Statistical challenges on the 1000€ genome sequences in plants (StatSEQ), Het Pand, Univ. of Ghent, Ghent, Belgium, May 20-21, 2010., p.34.
Публична лекция от 04.09.2018 г.:
МЕТОДИ ЗА ИНТЕЛИГЕНТНИ ИЗЧИСЛЕНИЯ, ПРИ ОБРАБОТКА И АНАЛИЗ НА ДАННИ, ИДВАЩИ ОТ ПРИРОДНИТЕ НАУКИ

презентация

Персонални страници