Магистър

Приемът в тази степен за обучение се извършва въз основа на Правилник, който се приема всяка година от Академичния Съвет на СУ и се публикува на Уеб портала на СУ (около месец Юни). В този Правилник се уточняват стъпките, сроковете, необходимите документи и такси и всякакви други детайли.

Прием 2017/2018

График за провеждане на състезателните изпити, 12 септември 2017

Допълнителен прием само за платена форма на обучение до 28.09.2017 г.

Записване на новоприети студенти за учебната 2017/2108 г., първо класиране

Записване на новоприети студенти за учебната 2017/2018 г., второ класиране