Лаборатория "Информационно обслужване"

ПРОФ. КРАСЕН СТЕФАНОВ
ръководител на ЛИО
стая 213, тел. +359 2 8161 535
krassen@fmi.uni-sofia.bg 

Сектор "Информационни системи и услуги" (ИСУ)

ЗОРНИЦА ЯКОВА
ръководител на сектори ИСУ
стая 213, тел. +359 2 8161 535
yakova@fmi.uni-sofia.bg 

КУЗМА КУЗМОВ
администратор на компютърни системи
стая 318, тел. +359 2 8161 534
kouzma@fmi.uni-sofia.bg

МИТКО ЯНЧЕВ
експерт проектиране и програмиране
стая 317, тел. +359 2 8161 766
yanchev@fmi.uni-sofia.bg

ТАНЯ ХАДЖИИВАНОВА
експерт информационно осигуряване
стая 318, тел. +359 2 8161 534
tanya@fmi.uni-sofia.bg

Сектор "Системна и мрежова администрация (СМА)

ВЛАДИМИР ПЕТРОВ
ръководител на сектор СМА
стая 312, тел. +359 2 8161 566
vladog@fmi.uni-sofia.bg 

АЛЕКСАНДЪР КАСЪРОВ
експерт администриране на системи
стая 312, тел. +359 2 8161 566
akasurov@fmi.uni-sofia.bg

АНГЕЛ АНГЕЛОВ
системен администратор
стая 312, тел. +359 2 8161 566
azangelov@uni-sofia.bg

ИВАЙЛО МИХАЙЛОВ
системен администратор
стая 312, тел. +359 2 8161 566
irosenov@uni-sofia.bg

Сектор "Електронно и дистанционно обучение"(ЕДО)

ДАФИНКА МИТЕВА
ръководител на сектор ЕДО
стая 115, тел. +359 2 8161 511
dafinca@fmi.uni-sofia.bg

АТАНАС ГЕОРГИЕВ
експерт проектиране и програмиране
стая 402, тел. +359 2 8161 572
atanas@fmi.uni-sofia.bg

ЕЛИЦА ПЕЛТЕКОВА
експерт информационно осигуряване
стая 115, тел. +359 2 8161 511
epeltekova@fmi.uni-sofia.bg

ВИКТОР БОЙЧЕВ
експерт проектиране и програмиране

РУМЯНА ДРАГАНОВА
експерт информационно осигуряване електронно обучение
draganova@fmi.uni-sofia.bg

Бюро за oбслужване към ЛИО

helpdesk@fmi.uni-sofia.bg
https://helpdesk.fmi.uni-sofia.bg/
стая 115, тел. +359 2 8161 511