Национално състезание по елементарна математика „Проф. Борислав Боянов“

Резултати и класиране (публикувано на 26.03.2024 г.)
Резултати и класиране на участниците във втория кръг на НСЕМ "проф. Борислав Боянов", проведен на 24 март 2024 г. във ФМИ, СУ "Св. Климент Охридски":

НОВО (24.03.2024 г.):

НОВО (06.03.2024 г.):
При желание, състезателите, явили се на Първия кръг във ФМИ на СУ, могат да видят работите си в стая 520 на ФМИ на 7 март, четвъртък, 17-19 часа или в друг ден след уговорка.

Вторият кръг на НСЕМ "проф. Борислав Боянов" ще се проведе във ФМИ на СУ на 24 март 2024 г. от 10:00 часа в зала 200 и зала 325.
Разпределението по зали ще бъде налично сутринта на 24 март на входа на ФМИ.
Ще може да се ползва справочник с формули без решени примери в него.

С цел да насърчи заниманията с математика и даде възможност на многото любители на тази древна наука да изявят своите способности и умения, Факултетът по математика и информатика при СУ „Св. Климент Охридски“ през 2006 г. учреди Национално състезание по елементарна математика „Турнир на декана на ФМИ“. През 2009 г., в памет на основателя на турнира проф. Борислав Боянов, състезанието е преименувано в „Турнир проф. Борислав Боянов“, а по-късно в Национално състезание по елементарна математика „проф. Борислав Боянов“.

Състезанието се организира съвместно с математическите и природо-математическите гимназии от страната. Това е стъпка към едно по-мащабно и тясно сътрудничество с тези  училища, откъдето идва преобладаващата част от студентите по математика и информатика.

Състезанието е открито за участие на всички без ограничения за възраст и образование. Могат да участват ученици, учители и студенти, професионалисти и любители на математиката.

Състезанието се провежда в два кръга.

Първият кръг се провежда в математическите и природо-математическите гимназии от страната, а за гр. София – във ФМИ на СУ „Св. Климент Охридски“. Темата на първия кръг от турнира включва 8 задачи за 4 часа. Най-добре представилите се на първия кръг 50 участника се допускат до втория кръг.

Вторият кръг на състезанието се провежда във ФМИ на СУ „Св. Климент Охридски“ и задачите имат по-творчески характер. На него се определя победител, който получава купата на ФМИ. Първите в класирането и най-добре представилият се ученик си поделят наградния фонд от 2000 лева. Най-добре представилите се ученици на втори кръг получават оценка, която, ако е не по-малка от Много добър (5,00), е валидна за кандидатстване в специалностите на ФМИ и участва в балообразуването съгласно Чл. 28. (4) от Правилник за приемане на студенти в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ за учебната 2024/2025 г. и Приложение 2 към Правилника.

Дати на провеждане:

  • Първи кръг: 24 февруари 2024 г. от 9:00 часа
  • Втори кръг:  24.03.2024 г. от 10.00 часа

Място на провеждане:

  • Първи кръг: МГ и ПМГ в страната и ФМИ
  • Втори кръг: ФМИ

Такса правоучастие: 

  • Първи кръг /до 22 февруари 2024 г., включително/: 20 лв.
  • Втори кръг: без такса

За контакт: turnir@fmi.uni-sofia.bg