Документи за завършено обучение

За контакт:

Инспектор учебна дейност, СДК и докторантури: Светлана Горанова
кабинет: ФМИ-209
телефон: +359 2 8161 552, +359 2 8622373

Списъци на готови свидетелства и удостоверения за СДК: