Комплекти задания за домашни и контролни работи

4.5. МАТЕМАТИКА

  • Математика
  • Приложна математика
  • Статистика

4.6. ИНФОРМАТИКА И КОМПЮТЪРНИ НАУКИ

1.3. ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО …

  • Математика и информатика