Изпити

Учебна 2017/2018 г.

Моля следете за промени!

Зимна сесия

Държавен изпит

Защити на дипломни работи

  • На 14 февруари 2018 г. (сряда) катедра Информационни технологии организира защита на дипломни работи за дипломанти в магистърски програми РСМТ, ЕО и Био и медицинска информатика. Повече информация