Изпити

Учебна 2020/2021 г.

Моля следете за промени!

Заявки за изпити от минали години за лятната изпитна сесия на учебната 2020/2021 г. (магистри и бакалаври) ще се приемат до 31.05.2021 г. по имейл до отдел „Студенти“ studenti@fmi.uni-sofia.bg или на място в кабинет 221 на ФМИ.

Лятна сесия
Задочно обучение 
Зимна сесия
Задочно обучение 
Държавен изпит
Дати за дъжавен изпит
 • Втора изпитна сесия (за студентите, завършили през 2020 г. и преди нея) - 13 и 14 юли 2021 г.
 • Първа изпитна сесия (за студентите, завършили през 2020/2021 г.) - 08 и 09 септември 2021 г. 
Защити на дипломни работи
 • Катедра Информационни технологии

На 24 март 2021 г. ще се проведе дипломна защита за дипломанти в магистърски програми БМИ, ЕО, РСМТ

Ръководителите на дипломантите трябва да заявят участието им в защитата до 8 март 2021 г. на e-mail: a_antonova@fmi.uni-sofia.bg. Писмото е необходимо да съдържа следните данни: име и фамилия на дипломанта, специалност, факултетен номер, телефон за връзка, тема на дипломната работа (на български и английски език), име, фамилия и e-mail на дипломния ръководител (ако има консултант - неговото име, фамилия и процент на участие).

До  12 март 2021 г. дипломантите, заявени за  участие в защитата, трябва да подготвят и предадат следните документи:

   •     Предложение за възлагане на дипломна работа - подписано от студента и дипломния ръководител;
   •     Протокол за възлагане на дипломна работа - подписано от студента, дипломния ръководител и ръководителя на магистърската програма;
   •     Заявление за допускане до защита - заверено от отдел Студенти, че изискванията по учебен план са изпълнени;
   •     Справка за положените изпити с кредитите - от отдел Студенти;
   •     Текстов файл с текста на дипломна работа и отделен файл/архив с приложенията към нея, ако има такива;
   •     Текстови файлове с анотацията на дипломната работа на български и английски език;
   •     Декларация за липса на плагиатство

ВАЖНО!!! Документите се предават в електронен вид (където е необходимо - сканирани след подписване) на ас. Албена Антонова на е-mail a_antonova@fmi.uni-sofia.bg или на хартиен носител лично след предварителна уговорка с ас. Антонова за времето на предаване.