Изпити

Учебна 2017/2018 г.

Моля следете за промени!

Ликвидационна сесия (14.09.2018 г.)
Поправителна сесия (20.08.2018 г. - 07.09.2018 г.)
Лятна сесия

Задочна форма

Редовна форма (11.06.2018 г. – 06.07.2018 г.)

Срокове:

 • Бакалаври: От 11.04.2018 г. до 04.05.2018 г. студентите трябва да съгласуват с преподавателите си и да направят предложения за дати и зали за изпитите по всички задължителни дисциплини. Предложенията се попълват от студентите в заявка по образец, която се получава в стая 209.
 • Магистри: От 17.04.2018 г. до 15.05.2018 г. преподавателите трябва да направят предложения за дати и зали за изпитите по всички  дисциплини  на e-mail: aniv@fmi.uni-sofia.bg
Държавен изпит

Дати:

  • Втора държавна сесия за учебната 2016/2017г. – 13 и 14 юли 2018 г.. начален час: 9:00 часа
  • Първа държавна сесия за учебната 2017/2018 г. – 10 и 11 септември 2018 г., начален час: 9:00 часа

Срок за подаване на заявления за явяване на ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ:
от 8 до 31 май, 2018 г. в отдел „Студенти“  на ФМИ, стая 221 ( в работни дни, в интервалите 9:30 – 12:00 и 13:30 – 16:00)

Важно: До полагане на държавни изпити се допуска студент, който е изпълнил задълженията си по учебен план – с успешно положени всички семестриални изпити в определените за обучението срокове и покриване на всички групи избираеми дисциплини.

Защити на дипломни работи
 • На 21.09.2018 г. (петък) катедра Информациони технологии организира защита на дипломни работи за дипломанти в магистърски програми РСМТ, ЕО и Био и медицинска информатика.
  Дипломантите следва да заявят участието си в защитата до 6 септември 2018 г. на e-mail: i.y.avdjieva@fmi.uni-sofia.bg. Писмото е необходимо да съдържа следните данни: име и фамилия на дипломанта, специалност, факултетен номер, телефон за връзка, тема на дипломната работа, име, фамилия и e-mail на дипломния ръководител (ако има консултант - неговото име, фамилия и процент на участие).
  До 12 септември 2018 г. заявилите участие в защитата трябва да подготвят и предадат следните документи:
  • Предложение за възлагане на дипломна работа - подписано от студента и дипломния ръководител
  • Протокол за възлагане на дипломна работа - подписано от студента, дипломния ръководител и ръководителя на катедрата
  • Молба за допускане до защита - заверена от отдел Студенти, че изискванията по учебен план са изпълнени
  • Справка за положените изпити с кредитите - от отдел Студенти
  • Подвързано печатно копие на дипломна работа - 1 екземпляр
  • Анотация на дипломната работа на български и английски език - по 1 екземпляр
  • Диск с текста на дипломната работа, приложенията към нея и анотациите - 1 брой

  Документите се предават на Ирена Авджиева (i.y.avdjieva@fmi.uni-sofia.bg) в стая 519 на ФМИ.