Изпити

Учебна 2019/2020 г.

Моля следете за промени!

Редовно обучение, зимна сесия (20.01.2020 г. - 14.02.2020 г.)
Задочно обучение 
Държавен изпит
Защити на дипломни работи
  • На 05 ноември 2019 г., 15 часа, Заседателна зала на ФМИ ще се проведе дипломна защита за дипломанти в магистърски програми „Електронен бизнес“ и „Електронен бизнес и електронно управление“Ръководителите на дипломантите трябва да заявят участието им в защитата до 22 октомври 2019 г. на e-mail: etraykova@fmi.uni-sofia.bg. Писмото е необходимо да съдържа следните данни: име и фамилия на дипломанта, специалност, факултетен номер, телефон за връзка, тема на дипломната работа(на български и на английски език), име, фамилия и e-mail на дипломния ръководител (ако има консултант - неговото име, фамилия и процент на участие).

От 21 до 23 октомври 2019 г. дипломантите, заявени за  участие в защитата, трябва да подготвят и предадат цитираните по-долу документи на Елена Трайкова в каб. 204 на ФМИ.

  • На 13 ноември 2019 г. катедра Информационни Технологии организира защита на дипломни работи за дипломанти в магистърски програми РСМТ, ЕО и БМИ. Ръководителите на дипломантите трябва да заявят участието им в защитата до 28 октомври 2019 г. на e-mail: i.y.avdjieva@fmi.uni-sofia.bg. Писмото тябва да съдъжа следните данни: име и фамилия на дипломанта, специалност, факултетен номер, телефон за връзка, тема на дипломната работа, име, фамилия и и-мейл на дипломния ръководител (ако има консултант – неговото име, фамилия и процент на участие).

До 04 ноември 2019 г. дипломантите, заявени за участие в защитата, трябва да подготвят и предадат цитираните по-долу документи на гл. ас. д-р Ирена Авджиева в каб. 519, ФМИ.

Документи за защита на дипломна работа:

  • Предложение за възлагане на дипломна работа - подписано от студента и дипломния ръководител;
  • Протокол за възлагане на дипломна работа - подписан от студента, дипломния ръководител и ръководителя на магистърската програма;
  • Заявление за допускане до защита - заверена от отдел Студенти, че изискванията по учебен план са изпълнени;
  • Справка за положените изпити с кредитите - от отдел Студенти;
  • Подвързано печатно копие на дипломна работа - 1 екземпляр;
  • Анотация на дипломната работа на български и английски език - по 1 екземпляр;
  • Диск с текста на дипломната работа, приложенията към нея и анотациите - 1 брой;
  • Декларация за липса на плагиатство.