Изпити

Учебна 2019/2020 г.

Моля следете за промени!

Разпределение по зали за ДИ, 5-6 август 2020

Изпити от минали години
Срок за подаване на заявленията: от 21.07. 2020 г. до 17.08.2020 г.
Забележка! За студентите, неположили успешно изпит от втората лятна изпитна сесия (17-28.08.2020 г.), срокът по изключение се удължава до 29.08.2020г.

Заповед на Ректора: РД 179/21.05.2020, касаеща статута на неположените успешно изпити от летен семестър на 2019/2020 уч.г. 
Заповед на Ректора: РД 19-307/31.07.2020, допълваща предходната

Ликвидационна дата (Само при застъпване на два изпита в един и същи ден): 15.09.2020 г.
Септемврийска поправителна сесия (31.08.2020 г. - 13.09.2020 г.)
Редовно обучение, лятна сесия II (17.08.2020 г. - 28.08.2020 г.)
Редовно обучение, лятна сесия I (29.06.2020 г. - 26.07.2020 г.)

ВНИМАНИЕ!  Студент може да се яви или само на първата лятна сесия, или само на втората. Тези студенти, които са се явили на първата лятна изпитна сесия нямат право да се явяват на втората!

Задочно обучение 
Редовно обучение, зимна сесия (20.01.2020 г. - 14.02.2020 г.)
Държавен изпит
Дати за държавен изпит
 • 5-6 август 2020 г. (за завършилите през 2018-2019 г. и по-рано, могат да се явяват и студенти, завършили 2019/2020г)
  Срок за подаване на заявления: 27.05.2020- 20.07.2020 г.
 • 16-17 септември 2020 г. (за завършилите през 2019-2020 г., могат да се явяват и студенти от минали години)
  Срок за подаване на заявления: 17.08.2020- 04.09.2020г.
Защити на дипломни работи

На 30 септември 2020 г. ще се проведе дипломна защита за дипломанти в магистърски програми БМИ, ЕО, РСМТ

Ръководителите на дипломантите трябва да заявят участието им в защитата до  15 септември 2020 г. на e-mail: i.y.avdjieva@fmi.uni-sofia.bg. Писмото е необходимо да съдържа следните данни: име и фамилия на дипломанта, специалност, факултетен номер, телефон за връзка, тема на дипломната работа (на български и английски език), име, фамилия и e-mail на дипломния ръководител (ако има консултант - неговото име, фамилия и процент на участие).

До  21 септември 2020 г. дипломантите, заявени за  участие в защитата, трябва да подготвят и предадат следните документи:

   •  Предложение за възлагане на дипломна работа - подписано от студента и дипломния ръководител;
   •  Протокол за възлагане на дипломна работа - подписано от студента, дипломния ръководител и ръководителя на магистърската програма;
   •  Заявление за допускане до защита - заверено от отдел Студенти, че изискванията по учебен план са изпълнени;
   •  Справка за положените изпити с кредитите - от отдел Студенти;
   •  Текстов файл с текста на дипломна работа и отделен файл/архив с приложенията към нея, ако има такива;
   •  Текстови файлове с анотацията на дипломната работа на български и английски език;
   •  Декларация за липса на плагиатство

ВАЖНО!!! Предвид неприсъствената форма и дистанционно обучение, документите се предават в електронен вид (където е необходимо - сканирани след подписване) на гл. ас. д-р Ирена Авджиева на е-mail i.y.avdjieva@fmi.uni-sofia.bg