Изпити

Учебна 2020/2021 г.

Моля следете за промени!

Задочно обучение 
Държавен изпит
Защити на дипломни работи
 • Катедра Софтуерни технологии

На 29 октомври 2020 г., от 9:00, в Заседателната зала на ФМИ, ще се проведе дипломна защита за дипломанти в магистърски програми „Електронен бизнес“ и „Електронен бизнес и електронно управление“

До  19 октомври 2020 г. дипломантите, заявени за  участие в защитата, трябва да подготвят и предадат следните документи:

   •  Предложение за възлагане на дипломна работа - подписано от студента и дипломния ръководител;
   • Протокол за възлагане на дипломна работа - подписан от студента, дипломния ръководител и ръководителя на магистърската програма(ИД доц. М.Петров);
   • Заявление за допускане до защита – заверено от отдел Студенти, че изискванията по учебен план са изпълнени;
   • Справка за положените изпити с кредитите - от отдел Студенти;
   • Подвързано печатно копие на дипломна работа - 1 екземпляр;
   • Анотация на дипломната работа на български и английски език - по 1 екземпляр;
   • Диск с текста на дипломната работа, приложенията към нея и анотациите - 1 брой;
   • Декларация за липса на плагиатство; 
   • Становище и протокол за проверка на оригиналността на дипломна работа 

Документите се предават в каб. 204 на ФМИ.

Относно електронното подаване на файловете на дипломната работа:

Трябва първо да влезете в системата за електронно обучение на СУ на адрес:  https://elearn.uni-sofia.bg/enrol/index.php?id=47855.
След това да изпратите имейл на доц. Милен Петров (milenp@fmi.uni-sofia.bg) със следната информация:

  1. Имената Ви, факултетен номер и магистърска програма
  2. Имената ви, както са въведени в системата Мудъл (виждат се в горен десен ъгъл след автентикация);
  3. Имейл адрес, въведен в профила Ви в системата Мудъл на СУ (https://elearn.uni-sofia.bg/);
  4. СУСИ-име;
  5. Университетски имейл (@uni-sofia.bg), където ще получите инструкции къде и как да качите дипломната си работа за проверка за плагиатство и за електронното подаване на документи.
 • Катедра Информационни технологии

На 11 ноември 2020 г. ще се проведе дипломна защита за дипломанти в магистърски програми БМИ, ЕО, РСМТ

Ръководителите на дипломантите трябва да заявят участието им в защитата до 29 октомври 2020 г. на e-mail: a_antonova@fmi.uni-sofia.bg. Писмото е необходимо да съдържа следните данни: име и фамилия на дипломанта, специалност, факултетен номер, телефон за връзка, тема на дипломната работа (на български и английски език), име, фамилия и e-mail на дипломния ръководител (ако има консултант - неговото име, фамилия и процент на участие).

До 3 ноември 2020 г. дипломантите, заявени за  участие в защитата, трябва да подготвят и предадат следните документи:

   •     Предложение за възлагане на дипломна работа - подписано от студента и дипломния ръководител;
   •     Протокол за възлагане на дипломна работа - подписано от студента, дипломния ръководител и ръководителя на магистърската програма;
   •     Заявление за допускане до защита - заверено от отдел Студенти, че изискванията по учебен план са изпълнени;
   •     Справка за положените изпити с кредитите - от отдел Студенти;
   •     Текстов файл с текста на дипломна работа и отделен файл/архив с приложенията към нея, ако има такива;
   •     Текстови файлове с анотацията на дипломната работа на български и английски език;
   •     Декларация за липса на плагиатство

ВАЖНО!!! Документите се предават в електронен вид (където е необходимо - сканирани след подписване) на ас. Албена Антонова на е-mail a_antonova@fmi.uni-sofia.bg или на хартиен носител лично след предварителна уговорка с ас. Антонова за времето на предаване.