Изпити

Учебна 2018/2019 г.

Моля следете за промени!

Задочно обучение 
Редовно обучение, лятна сесия (10.06.2019 г. - 05.07.2019 г.)
Редовно обучение, зимна сесия (21.01.2019 г. - 15.02.2019 г.)
Държавен изпит
Защити на дипломни работи

На 13 март 2019 г. (сряда) катедра Информационни Технологии организира защита на дипломни работи за дипломанти в магистърски програми РСМТ, ЕО и БМИ.

Ръководителите на дипломантите трябва да заявят участието им в защитата до  27 февруари 2019 г. на e-mail: i.y.avdjieva@fmi.uni-sofia.bg. Писмото е необходимо да съдъжа следните данни: име и фамилия на дипломанта, специалност, факултетен номер, телефон за връзка, тема на дипломната работа, име, фамилия и e-mail на дипломния ръководител (ако има консултант – неговото име, фамилия и процент на участие).

До 5 март 2019 г. дипломантите, заявени за участие в защитата, трябва да подготвят и предадат следните документи:

  • Предложение за възлагане на дипломна работа – подписано от студента и дипломния ръководител;
  • Протокол за възлагане на дипломна работа – подписано от студента, дипломния ръководител и ръководителя на катедрата;
  • Молба за допускане до защита – заверена от отдел Студенти, че изискванията по учебен план са изпълнени;
  • Справка за положените изпити с кредитите – от отдел Студенти;
  • Подвързано печатно копие на дипломна работа – 1 екземпляр;
  • Анотация на дипломната работа на български и английски език – по 1 екземпляр;
  • Диск с текста на дипломната работа, приложенията към нея и анотациите – 1 брой;

Документите се предават на гл. ас. д-р Ирена Авджиева в каб. 519, ФМИ.