СДК "Учител по информатика и ИТ", 2016-2017

Списък на готовите свидетелства за професионална квалификация:

  1. Галин Венциславов Кунчев
  2. Десислава Апостолова Шишкова-Цокова
  3. Добринка Александрова Янева
  4. Ивета Симеонова Манолова
  5. Капка Сергеева Сергеева
  6. Миглена Ангелова Георгиева
  7. Мариела Цветиева Пчелинска
  8. Надя Димитрова Зубева
  9. Станислава Филипова Георгиева