Конспекти за държавен изпит

Конспектите са актуални за  2017 г.

4.5 МАТЕМАТИКА

4.6 ИНФОРМАТИКА И КОМПЮТЪРНИ НАУКИ

1.3 ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО...

Последна актуализация: 22 юли 2015 г.