Учител по математика

Форма на обучението:  провеждат се в събота и неделя и през ученическите ваканции
Целева група: специалисти с висше образование - всички специалности в следните професионални направления: математика, информатика и
омпютърни науки, физически науки, технически науки, икономика, педагогика
Ръководител: доц. д-р Ирина Вутова, vutova@fmi.uni-sofia.bg
Лице за контакт: Стефка Близнева, blizneva@fmi.uni-sofia.bg, +359 2 8161 589

Повече информация за обучението

Учебен план

Заявление за участие

График за провеждане на курсовете 2023-2024