Учител по математика

Едногодишно обучение

Форма на обучението:  провеждат се в събота и неделя и през ученическите ваканции
Целева група: математици, информатици, физици, инженери, архитекти, учители
Ръководител: доц. д-р Таня Тонова, ttonova@fmi.uni-sofia.bg
Лице за контакт: доц. д-р Таня Тонова, ttonova@fmi.uni-sofia.bg, +359 2 8161 528

Повече информация за обучението

Учебен план