Учител по математика и информационни технологии

Едногодишно обучение

Целева група: специалисти с висше образование - всички специалности в следните професионални направления: математика, информатика и компютърни науки, физически науки, технически науки, икономика
Ръководител: доц. д-р Таня Тонова, ttonova@fmi.uni-sofia.bg
Лице за контакт: доц. д-р Таня Тонова, ttonova@fmi.uni-sofia.bg, +359 2 8161 528

Повече информация за обучението

Учебен план