Учител по математика и информационни технологии

Целева група: специалисти с висше образование - всички специалности в следните професионални направления: математика, информатика и компютърни науки, физически науки, технически науки, икономика

Ръководител: доц. д-р Таня Тонова, ttonova@fmi.uni-sofia.bg
Лице за контакт: Стефка Близнева, blizneva@fmi.uni-sofia.bg, +359 2 8161 589

Повече информация за обучението

Учебен план