Учител по Компютърно моделиране и информационни технологии 5 – 7 клас

Форма на обучението:  задочна форма
Целева група: учители с висше образование, желаещи да получат право за преподаване на информационни технологии в основната образователна степен 5 – 7 клас
Ръководител: проф. д-р Красен Стефанов, krassen@fmi.uni-sofia.bg
Лице за контакт: Зорница Якова, sdk.it@fmi.uni-sofia.bg , +359 2 8161 535

Повече информация за обучението

Учебен план