Кандидатстудентски курс по математика с начало 13.01.2018, провеждане на 27. и 28.01.2018

Кандидатстудентският курс по математика, с начало 13 януари 2018 г., ще се проведе на 27 и 28 януари 2018 г. в следните зали:

1 гр. - на 27.01. в зала 326, ФМИ, на 28.01. в зала 307, ФМИ;

2 гр. - на 27.01. в зала 501, ФМИ, на 28.01. в зала 305, ФМИ;

3 гр. - на 27.01. в зала 401, ФМИ, на 28.01. в зала 302ФМИ;

4 гр. - на 27.01. в зала 404, ФМИ на 28.01. в зала 304, ФМИ;

5 гр. - на 27.01. в зала 04, ФМИ на 28.01. в зала 04,  ФМИ.