СДК „Учител по математика и информатика“ 2016-2017 г.

Списък на готовите свидетелства за професионална квалификация:

 • Ваня Стефанова Пилукова
 • Венета Йорданова Колева
 • Даниела Йорданова Икономова
 • Диана Вергилова Ваклинова
 • Емилия Славейкова Трайкова
 • Иван Димитров Хаджиев
 • Кръстю Йорданов Петров
 • Никола Маринов Славов
 • Росица Димитрова Тодорова-Боянова
 • Румен Иванов Борисов
 • Светла Михайлова Милушева
 • Хасан Гюн
 • Христо Ангелов Христов
 • Цвета Петрова Кукурешкова
 • Юлия Асенова Димитрова