Магистърски програми за зимен прием, 2017/2018

Справочник за всички магистърски програми
Представяне на всички магистърски програми

За прием от зимен семестър на учебната 2017/2018 г., ФМИ предлага следните магистърски програми по специалности:

(1) Математика:

(2) Математика и информатика:

(3) Приложна математика:

(4) Информатика:

Магистърски програми на английски език