Магистърски програми за зимен прием, 2018/2019

Справочник за всички магистърски програми

За прием от зимен семестър на учебната 2018/2019 г., ФМИ предлага следните магистърски програми по специалности:

Направление 4.6 "Информатика и компютърни науки", специалност Информатика

Направление 4.5 "Математика", специалност Математика

Направление 4.5 "Математика", специалност Приложна математика

Направление 1.3 Педагогика на обучението по... , специалност Математика и информатика

 • Електронно обучение
  Форма на обучение: редовна, Основание за прием: държавна субсидия
  Форма на обучение: редовна, Основание за прием: държавна субсидия
  Форма на обучение: задочна, Основание за прием: обучение срещу заплащане
  Ръководител: доц. д-р Елиза Стефанова, +359 2 8161205, +359 885 302 568, eliza@fmi.uni-sofia.bg
 • Технологии за обучение по математика и информатика
  Форма на обучение: редовна, Основание за прием: държавна субсидия
  Форма на обучение: редовна, Основание за прием: обучение срещу заплащане
  Форма на обучение: задочна, Основание за прием: обучение срещу заплащане
  Ръководител: доц. д-р Таня Тонова, +359 2 8161 528, ttonova@fmi.uni-sofia.bg

Магистърски програми на английски език
English language master programs