Магистър, архив на кандидатстудентски кампании

Летен прием за учебната 2018/2019

Магистърски програми по специалности

Представяне на всички магистърски програми

Tаблица с кодовете на магистърските програми и изисквания за явяване на изпит

Инструкция за летен прием на магистри във ФМИ за учебната 2018-2019 г.

График за провеждане на състезателните изпити, 1 февруари  2019 г.

Справочник за всички магистърски програми

Правилник на СУ "Св. Климент Охридски" за прием на магистри за учебната 2018/2019 г.

Първо класиране

Зимен прием за учебната 2018/2019

Магистърски програми по специалности

Представяне на всички магистърски програми

Инструкция за зимен прием на магистри във ФМИ за учебната 2018-2019 г.

График за провеждане на състезателните изпити, 13 септември  2018

Инструкция за зимен прием на магистри във ФМИ за учебната 2018-2019 г., второ класиране

Списък приети студенти на второ класиране

Записване на новоприетите студенти

Летен прием за учебната 2017/2018

Магистърски програми по специалности

График за провеждане на състезателните изпити, 12 февруари 2018

Инструкция за летен прием на магистри във ФМИ за учебната 2017-2018 г.

Записване на новоприетите студенти

Зимен прием за учебната 2017/2018

Магистърски програми по специалности

График за провеждане на състезателните изпити, 12 септември 2017

Инструкция за зимен прием на магистри във ФМИ за учебната 2017-2018 г.

Допълнителен прием на магистри във ФМИ за учебната 2017-2018 г.