ОКС "Бакалавър", разпис за зимен семестър, 2018/2019

4.5. МАТЕМАТИКА

Математика 

Приложна математика

Статистика 

4.6. ИНФОРМАТИКА И КОМПЮТЪРНИ НАУКИ

Информатика 

Информационни системи

Компютърни науки

Софтуерно инженерство

1.3. ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО... 

Математика и информатика, редовно обучение