ОКС "Бакалавър", разпис за зимен семестър, 2018/2019

1.3. ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО 

Математика и информатика, задочно обучение

Математика и информатика, първи курс (Последна редакция: 16.08.2018)
Математика и информатика, втори курс (Последна редакция: 03.09.2018)
Математика и информатика, четвърти курс (Последна редакция: 16.08.2018)
Математика и информатика, пети курс (Последна редакция: 16.08.2018)