Свободно избираеми дисциплини за ОКС "Бакалавър", зимен семестър, 2018/2019

Колони И, ИС, КН, М, МИ, ПМ, СИ и Стат са за специалности, а цифрата в тях е минималният курс, за който се чете избираемата дисциплина

КатедраДисциплинаХорариумКредити ЕСТКГрупа ИДИИС  КНММИПМСИСтатПреподавател
МЛПФилософия на математиката2+0+02,5Др.22222222доц. Вл. Сотиров
ИСДизайн и анализ на алгоритми — практикум0+0+33,5КП 3 3 333гл.ас. Г. Георгиев
ИСКомпютърни архитектури (практ.)0+0+22,5КП  само за 2к.   само за 2к. доц. С. Русева
ИТОперационни системи и офис приложения -практикум0+0+22,5КП   222 2гл.ас. М. Атанасова
КИПрограмиране 1010+3+03,5КП112   1 Васил Люнчев
ИССофтуерни архитектури — практикум0+0+22,5КП  само за 4к.     доц. Биров
КИСтруктури от данни и програмиране - практикум - спец. И0+0+22,5КПсамо за 2к.       доц. А. Семерджиев
КИСтруктури от данни и програмиране - практикум - спец. КН0+0+22,5КП  само за 2к.     М. Тодорова, Н. Ангелова, 1 и 2-ра групи Дарко Данчев (хон.), 3-та гр. Момчил Сулов, 4-та гр. Теодор Тошков (хон.), 5 и 6 гр. Петър Събев (xон.), 8-ма гр. Данаил Димитров (хон.)
КИСтруктури от данни-практикум -спец.ИС0+0+22,5КП само за 2к.      доц. К. Георгиев
КИСУБД – практикум0+0+2 КП 3      доц. Р. Христова
КИУвод в програмирането - практикум-спец.ИС0+0+22,5КП само за 1к.      доц. Д. Димитров, Кристин Стефанова (х), Елеонора Калъмбова (х), Крум Пашов (х), Георги Кожухаров (х)
КИФункционално програмиране - практикум0+0+22,5КП3333 33 доц. Тр. Трифонов
АлгАлгебра 23+0+07М 2    2 гл. ас. д-р К. Табаков
АлгАлгебрична теория на числата3+0+07М2 3222 2доц. д-р А. Божилов
АлгАлгоритмични методи за решаване на екстрeмални задачи в теория на Ramsey1+3+07,5М22222222проф. дмн Н. Ненов 
МРМАналитична механика3+1+08М3 3    3проф. Г. Бояджиев
МРМВариационен анализ3+0+07М   3 3  гл. ас. А. Стефанов
ЧМАВъведение в изчислителната биология3+0+07М33333333доц. П. Рашков
ГеомГрупи и алгебри на Ли4+0+08М   3 и 43 и 43 и 4  доц. Богдан Александров
ГеомДескриптивна геометрия3+0+07М22223222доц. Ася Русева
ГеомДиференциална геометрия 24+0+08М   3 и 4 4  доц. Богдан Александров
ДУДиференциални уравнения и приложения с "Mathematica", "Matlab" или "Maple" 2+0+27М33333333проф. Н. Попиванов
МАДопълнение към курса по ДИС за компютърни специалности 2+1+06М222   2 доц. П. Първанов
АлгИзбрани въпроси от аналитичната теория на числата3+0+07М22222222гл. ас. д-р Т. Тодорова
АлгКодове и дизайни в полиномиални метрични пространства I3+1+07М3 3333 3доц. д-р М. Стоянова
КАТКомплексен анализ - сп. МИ2+2+05М    2   гл.ас. Р. Йорданов
ГеомКрайни геометрии3+0+07,5М3 и 43 и 43 и 43 и 43 и 43 и 43 и 43 и 4проф. Иван Ланджев/доц. Ася Русева
МЛПЛогическо програмиране 3+0+29М 2 22222проф. Тинко Тинчев
МАМатематически анализ3+3+07M222   2 доц. Рибарска
ДУМатрични модели3+0+07М   2 2  проф. Е. Хорозов
КАТОбща топология3+1+08,5М11111111проф. Г. Димов, гл.ас. Е. Иванова
ГеомПотоци на Ричи4+0+08М   3 и 4    проф. Стефан Иванов
ГеомРиманова геометрия, избрани приложения, метод на Бохнер и теореми за анулиране -1 част4+0+08М   3 и 4 3 и 4  проф. Стефан Иванов
КАТСеминар по топология3+0+07М11111111проф. Г. Димов
ЧМАСпециални функции и апроксимации3+0+06М  44 4  доц. Никола Найденов
ЧМАСплайн функции и приложения3+0+07М3 33 3 3доц. Никола Найденов
ЧМАТеория на апроксимациите3+0+07М3333 3 3проф. Гено Николов
ВОИСТеория на вероятностите 22+2+07М   4 4  проф. М. Божкова, гл.ас. Е. Каменов (сем)
ЧМАТеория на диференчните схеми3+0+07М3 33 3 3проф. Татяна Черногорова
МАТеория на екстремалните задачи3+0+07М3 33 3 3доц. Б. Драганов
МЛПТеория на множествата2+2+07М2 32 22 проф. Тинко Тинчев (15 ч. л.+15 ч. упр.), гл. ас. Андрей Сариев (15 ч. л.+15 ч. упр.)
ДУТеория на разпределенията и трансформация на Фурие3+0+07М3  3 3  доц. М. Каратопраклиева
МАУвод в аналитичната теория на числата4+0+09М  2222 2проф. Д. Толев
АлгУвод в теория на графите (екстрeмални задачи)3+0+07М22222222проф. дмн Н. Ненов 
МАУвод във функционалния анализ3+1+08.5М3 33 3 3доц. М. Иванов
ДУХамилтонови системи3+0+07М33333333проф. Е. Хорозов
ЧМАЧислени методи за диференциални уравнения 3+0+07М  3    3проф. Татяна Черногорова (слято с Информатика)
ЧМАЧислени методи за системи с разредени матрици3+2+19М3 33 3 3проф. Светозар Маргенов (хон.)
КИАктивна информационна сигурност2+1+04ОКН333   3 д-р Георги Шарков
СТБлокови вериги – архитектури и приложения2+1+15ОКН333   3 доц. Петко Русков;доц. Александър Димов, проф. Боян Бончев
МЛПБързи алгоритми върху структури от данни2+2+05ОКН222   2 гл. ас. Стефан Герджиков
ИСЕ-бизнес: стратегия, архитектура, проектиране3+0+03,5ОКН444   4 доц. К. Спасов
МЛПЕзици, автомати и изчислимост3+2+06ОКН 2      гл. ас. Стефан Вътев
СТИзкуствен интелект3+0+26ОКН 3 3 3  проф. Иван Койчев
МЛПИзчислимост и сложност3+2+09ОКН2232 22 доц. Стела Николова
КИИзчислителна геометрия2+0+25ОКН233  33 доц. Бойко Банчев
ИСЛинукс системна администрация II - системни услуги4+0+05ОКН2222222Мариян Маринов
КИМодели за управление на качеството2+1+03,5ОКН333   3 д-р Георги Шарков
МЛПНекласически логики за информатика и изкуствен интелект4+0+06ОКН22222222проф. Димитър Вакарелов
КИПонятия и структури в езиците за програмиране2+0+25ОКН222   2 доц. Бойко Банчев
КИРеализация на езици за програмиране2+0+03ОКН222   2 Димитър Трендафилов, Мартин Добрев
МЛПСемантика на езиците за програмиране2+2+05ОКН 232 22 гл. ас. Стефан Вътев
КИСофтуерна документация2+0+14ОКН333   3 д-р Стоян Велев
СТСъвременни комуникации2+1+15ОКН3333 33 проф. Христо Кабакчиев
ИСУвод в състезателното програмиране 3+0+37ОКН111   1 Вл. Харалампиев
СТУправление на знания2+0+25ОКН444  44 доц. Елисавета Гурова/  Албена Антонова, Лилия Зографова(х/СТ)
КИФункционално програмиране2+2+05ОКН   3 33 доц. Тр. Трифонов
ВОИСЕлементи от теория на информацията2+1+03.5ОКН/Ст44444444доц. Пламен Матеев (хон)
ДУДинамично смятане върху времеви скали и приложения2+2+07ПМ22222222гл. ас. д-р С. Георгиев
ВОИСДискретна оптимизация3+0+07ПМ33333333проф. Никола Янев (хон.)
ДУКвантова информатика3+0+07ПМ33333333доц. Н. Николов
МРМКинематика2+1+04ПМ222 2 22проф. Г. Бояджиев
КАТКомпютърно геометрично моделиране3+0+18,5ПМ22222222доц. К. Влъчкова
ДУМакроикономика 23+0+07ПМ3  3 3 3д-р А. Василев, доц. Й. Йорданов
ВОИСМатематическа екология2+0+05ПМ33333333доц. Й. Митев (хон.)
КАТМатематически модели във физиката4+0+09ПМ3  333  проф. Е. Христов 
ВОИСМатематическо моделиране3+0+07ПМ22222 22проф. М. Кръстанов
ЧМАМетод на крайните елементи-алгоритмични основи2+0+27ПМ33333333ас. Тихомир Иванов
МРММеханика на флуидите3+0+07ПМ   3 3  ас. д-р Ц.Коцев
ВОИСОптимално управление3+0+07ПМ33333333проф. М. Кръстанов
ВОИСОптимизационна теория на графите3+0+07ПМ33333333проф. Никола Янев (хон.)
ВОИСРазклоняващи се процеси 3+0+07ПМ   4 4  проф. М. Божкова
СТРазмити множества и приложения3+0+15ПМ443   3 доц. Олга Георгиева
ВОИСТеория на игрите3+0+07ПМ22222222проф. М. Кръстанов
ДУТеория на полугрупите и приложения2+2+07ПМ3  3 3 3гл. ас. д-р С. Георгиев
ВОИСУвод в актюерството3+0+06ПМ / Ст   4 4 3Снежана Йонева (хон)
ВОИСУвод във времеви редове2+0+25ПМ / Ст   4 4 4доц. Весела Стоименова
ВОИСВероятностни модели2+0+05ПМ/ Ст   4 3 3проф. Л. Минкова
ВОИСФинансови модели с шокови влияния на пазара3+0+05ПМ/Ст44444444доц. Дончо Дончев
ИСИзчислителна сложност 3+2+07С33333333доц. М. Марков
ДУСеминар по Динамични системи и теория на числата - 13+0+07С2  2 2 2проф. Е, Хорозов,проф. Д. Толев
ВОИССеминар по Теория на вероятностите и математическа статистика2+0+05С само за 3к.   само за 3к.      доц. Д. Дончев
ВОИССтатистическа лаборатория (семинар)0+2+25С3344444 доц. В. Стоименова, 
Цв. Златкова(хон.)
ДУУчебен семинар по Частни диференциални уравнения3+0+07С   3 3  проф. Н. Попиванов
СУ-Сл.Ф.Езикова култура2+1+03,5Х22222222проф. П. Осенова
СУ-ФФЕкзистенциална философия(на англ.езк)2+0+03,5Х22222222доц. К. Янакиев
СУ-БФЕкология и опазване на околната среда2+1+03,5Х22222222доц. А. Кенарова
ДеканатРуски език (за начинаещи)0+2+02Х22222222доц. Занглигер
КИJavaScript за напреднали2+2+27ЯКН333   3 Георги Пенков, Илия Идакиев, Александър Костов
КИВградени и автономни системи2+0+25ЯКН444   4 проф. Васил Георгиев
ИСДизайн и анализ на алгоритми3+2+06ЯКН 3 3 333гл.ас. Д. Кралчев, Е. Рогачев
ИСДизайн и анализ на алгоритми (втора част)2+2+05ЯКН333  33 гл.ас. Г. Георгиев
ИТЕзици и среди за обучение2+0+47ЯКН2222 22 доц. П. Бойчев, ас.Т.З афирова-Малчева
ИТКомпютърна графика с WebGL2+0+25ЯКН 2222222доц. П. Бойчев
ИТОбектно-ориентирано програмиране с C# NET3+0+26ЯКН222 322 доц. Е. Кръстев
ИТОбектно-ориентирано програмиране с Java3+0+26ЯКН2223  2 доц. Е. Кръстев, Г. Харизанов
ИСОблачни технологии и архитектури2+2+05ЯКН333   3 гл.ас. Г. Неделчева
ИТОснови на компютърните мрежи1+0+46ЯКН44 44444проф. Кр. Стефанов,
гл.ас.М. Атанасова
КИОснови на разработката на приложения в облачна среда2+2+05ЯКН3,43,43,4   3,4 А. Семерджиев
ИТПланиране и управление на ИКТ-базирано обучение2+0+25ЯКН333 333 П. Михнев
КИПрактическо въведение в машинното самообучение с Python0+2+25ЯКН44444444Николай Бачийски
КИПрограмиране за iOS със Swift3+3+08ЯКН222   2 Емил Атанасов, Спас Билярски
КИПрограмиране с Go0+2+02,5ЯКН22222222Николай Бачийски
КИПрограмиране с Rust0+4+04,5ЯКН222   2 Николай Цветинов, Андрей Радев
КИРазработка на Front-End Web2+0+25ЯКН22 222 2д-р Стоян Велев
ИТРазработка на уеб приложения и услуги със Spring Framework v52+0+25ЯКН222 2 2 ас. Траян Илиев
КИСкладове от данни и бизнес анализ2+0+15ЯКН 33 3    3 Тодор Кичуков
КИСъвременни Java технологии3+0+26ЯКН222   2 д-р Стоян Велев
КИУвод във виртуализационните технологии0+3+04ЯКН222   2 Филип Янков
КИУправление на иновативни софтуерни проекти1+2+04ЯКН333   3 д-р Стоян Велев

Дисциплината "Спорт" е факултативна за всички специалности и курсове за студентите по учебен план след 2013/2014 уч.г. Оценката е годишна, кредитите за учебна година са 4 и седмичният хорариум е 2 часа. Записването става в Департамента по спорт към СУ  (следете за техните срокове и условия).   Оценката и кредитите от факултативни дисциплини не влизат във формирането на среден успех и брой кредити от избираеми дисциплини.