Магистърски програми за летен прием, 2018/2019

За прием от летен семестър на учебната 2018/2019 г., ФМИ предлага следните магистърски програми по специалности:

Направление 4.6 "Информатика и компютърни науки", специалност Информатика

Направление 4.5 "Математика", специалност Приложна математика

Направление 1.3 Педагогика на обучението по... , специалност Математика и информатика

Магистърски програми на английски език
English language master programs