Избираеми дисциплини по списък за ОКС "Бакалавър", летен семестър, 2018/2019

Колони И,  М, МИ, ПМ и Стат са за специалности, а цифрата в тях е курсът, за който дисциплината е избираема по списък.

Избираемите дисциплини са посочени в учебните планове на съответната специалност в списък № ....  

КатедраДисциплинаХора-риумКредити ЕСТКГрупа ИДИММИПМСтатПреподавател
МРМГеометрия на движението2+0+15ПМ2проф. Г. Бояджиев, доц. П. Бойчев
КАТКомплексен анализ2+2+05М2доц. К. Влъчкова
КАТТопология за информатици2+2+05М2проф. Г. Димов
МРММеханика на непрекъснатите среди3+1+05ПМ3гл. ас.  Цветан Коцев
ВОИСНелинейно оптимиране2+2+05М3доц. Н. Златева
ДУСъвременна физика (Класическа електродинамика)3+1+05Д3доц. П. Николов
МАТеория на мярката и интеграла (Интеграл на Лебег)3+1+05М3доц. Б. Драганов
ДУТеория на разпределенията и трансформация на Фурие и приложения3+1+05М3доц. М. Каратопраклиева
ЧМАЧислени методи за диференциални уравнения 3+0+05М3ас. д-р Тихомир Иванов (слято с ПМ)
ВОИСМатематическо оптимиране2+2+05ПМ2проф. М. Кръстанов
ЧМАЧислени методи2+2+05M2доц. Румен Улучев - лекции Тихомир Иванов
ОМИVisual basic за приложения2+2+05И3доц. А.Ангелов, гл.ас. д-р Ф.Петров,ас. Ридван Исуфов
ОМИДинамични геометрични системи2+2+05Д3гл.ас. Теодоси Витанов(хон.)
ОМИКомпютърна евристика2+2+27Д3доц. Т.Тонова
ИТМултимедийни уеб технологии с Angular и TypeScript2+0+25КП3Т.Илиев/ИТ/(х)
ОМИНеравенства2+2+05Д3гл.ас.Д.Раковска (хон.)
ИТПроектиране, разработка и оценка на образователен софтуер2+0+25ЯКН3доц.Т.Зафирова-Малчева /ИТ, ст.преп.П.Михнев/ИТ    
АлгТеория на Галоа 3+0+07М3доц. д-р А. Божилов
ИТЕлектронно обучение2+0+25ЯКН4ст.преп. П. Михнев/ИТ   доц. Т. Зафирова-Малчева/ИТ
ОМИМатематически методи в педагогическата диагностика2+2+05Д3проф. К. Банков
ИТПедагогически функции на интерактивна бяла дъска2+0+25Д4доц. Е. Стефанова /ИТ доц. Н. Николова /ОМИ
ИТПроектиране на човеко-машинен интерфейс2+0+25ЯКН4ас. Т. Георгиев/ИТ
ОМИСъдържание и методика на извънкласната работа по математика2+2+05Д4проф. Иван Тонов(хон.) ас. В.Златилов
ИТТехнологиите в помощ на образователни проекти2+0+25Д4доц. Е. Стефанова /ИТ доц. Н. Николова /ОМИ
ОМИУчебна документация2+2+05Д4доц.Ю.Нинова,гл.ас.И.Вутова,гл.ас.Д.Раковска
МРММеханика на непрекъснатите среди3+1+05ПМ3гл. ас.  Цветан Коцев
ДУСъвременна физика (Класическа електродинамика)3+1+05Д3доц. П. Николов
МАТеория на мярката и интеграла (Интеграл на Лебег)3+1+05М3доц. Б. Драганов
ДУТеория на разпределенията и трансформация на Фурие и приложения3+1+05М3доц. М. Каратопраклиева
ГеомДиференциална геометрия2+2+05М3доц. Симеон Замковой
ДУТеория на разпределенията и трансформация на Фурие и приложения3+1+05М3доц. М. Каратопраклиева
МАТеория на мярката и интеграла (Интеграл на Лебег)3+1+05М3доц. Б. Драганов