ОКС "Бакалавър", разпис за зимен семестър, 2019/2020

4.5. MATEMATIKA

Математика 

Приложна математика

Статистика

4.5. ИНФОРМАТИКА И КОМПЮТЪРНИ НАУКИ

Информатика

Информационни системи

Компютърни науки

Софтуерно инженерство

1.3. ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО... 

Математика и информатика, редовно обучение