ОКС "Бакалавър", разпис за летен семестър, 2021/2022

4.5. МАТЕМАТИКА 

Математика, редовно обучение

Приложна математика, редовно обучение

Статистика, редовно обучение

4.5. ИНФОРМАТИКА И КОМПЮТЪРНИ НАУКИ 

Информатика, редовно обучение

Информационни системи, редовно обучение

Компютърни науки, редовно обучение

Софтуерно инженерство, редовно обучение

1.3. ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО... 

Математика и информатика, редовно обучение

Математика и информатика, задочно обучение