ОКС "Бакалавър", разпис за летен семестър, 2021/2022

1.3. ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО... 

Математика и информатика, задочно обучение