ОКС "Магистър", разпис за зимен семестър, 2022/2023

4.5. МАТЕМАТИКА

4.6. ИНФОРМАТИКА И КОМПЮТЪРНИ НАУКИ

1.3. ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО …